Lao động
Ninh Thuận: Thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu thị trường lao động Ninh Thuận: Thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu thị trường lao động
(LĐXH) - Tính đến hết quý III/2018, toàn tỉnh Ninh Thuận đã tuyển mới đào tạo nghề cho 9.203/8.500 người, đạt 108,27% kế hoạch năm, tăng 0,30% so với cùng kỳ năm 2017...
1 2 3 4 5 6 7