Lao động
Cần Thơ: Năm 2019 đào tạo nghề cho 5.520 lao động nông thôn Cần Thơ: Năm 2019 đào tạo nghề cho 5.520 lao động nông thôn
Theo thông tin từ UBND TP Cần Thơ, năm 2019, thành phố sẽ đào tạo nghề cho 5.520 lao động nông thôn; giải quyết việc làm cho 3.149 người.
1 2 3 4 5 6 7