Lao động
Thừa Thiên Huế: Chú trọng phát triển kỹ năng và chất lượng nghề nghiệp Thừa Thiên Huế: Chú trọng phát triển kỹ năng và chất lượng nghề nghiệp
(LĐXH) – Ngày 26/6/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Doanh nghiệp t...
1 2 3 4 5 6 7