Lao động
Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp (Bắc Giang): Nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp (Bắc Giang): Nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội
(LĐXH) – Thời gian qua, trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp (Bắc Giang) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề, như: Đổi mới nội dung, ph...
1 2 3 4 5 6 7