Lao động
Tuyên Quang: Đào tạo nghề cho trên 30.000 lao động nông thôn Tuyên Quang: Đào tạo nghề cho trên 30.000 lao động nông thôn
(LĐXH) - Thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2016 - 2020" theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg, đến nay, toàn tỉnh Tuyên Quang đã đào tạo nghề cho...
1 2 3 4 5 6 7