Lao động
Quỳnh Lưu: Tập trung nâng cao tỷ lệ đào tạo nghề cho lao động nông thôn Quỳnh Lưu: Tập trung nâng cao tỷ lệ đào tạo nghề cho lao động nông thôn
LĐXH - Việc lựa chọn nghề và tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương luôn được các cấp ủy, chính quyền huyện Quỳnh Lưu...
1 2 3 4 5 6 7