Lao động
Sơn Dương nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn Sơn Dương nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn
(LĐXH)- Những năm qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang) luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, chú trọng v...
1 2 3 4 5 6 7