Lao động
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn bám sát với nhu cầu thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn bám sát với nhu cầu thị trường
(LĐXH) - Những năm qua, chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn được triển khai rộng khắp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã giúp từng bước gắn với yêu cầu thực tiễn s...
1 2 3 4 5 6 7