Lao động
An Giang: Ghi nhận kết quả trong công tác đào tạo nghề An Giang: Ghi nhận kết quả trong công tác đào tạo nghề
Năm 2020, ngành Lao động- TBXH tỉnh An Giang đã tích cực phối hợp với các ngành, các cấp quan tâm đẩy mạnh công tác chỉ đạo các cơ sở đào tạo nghề nghiệp trên địa bàn ...
1 2 3 4 5 6 7