Lao động
Nam Định: Gắn kết giữa cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp trong đào tạo nghề cho lao động nông thôn Nam Định: Gắn kết giữa cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp trong đào tạo nghề cho lao động nông thôn
LĐXH - Trong năm 2019, các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh Nam Định đã đào tạo ở 3 cấp trình độ cho 29.094 người, đạt 84,3% kế hoạch năm, bao gồm, cao đẳng 224 người,...
1 2 3 4 5 6 7