Lao động
Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Tuần Giáo Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Tuần Giáo
Xác định đào tạo nghề cho lao động nông thôn là nhiệm vụ quan trọng, góp phần không nhỏ vào công tác xóa đói giảm nghèo; thời gian qua, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên...
1 2 3 4 5 6 7