VIDEO
Theo VTV24
Đào tạo hệ 9+: Vừa học nghề vừa học văn hóa khi vừa học hết lớp 9
Cập nhật: 2 giờ trước
(LĐXH)- Ưu điểm từ việc tiết kiệm thời gian cũng như phát triển năng lực của học sinh từ khi còn trẻ, mô hình đào tạo 9 + Cao Đẳng giúp các học sinh vừa hoàn thiện trình độ THPT và song song đó học sinh được đào tạo các kỹ năng chuyên ngành mà mình đã chọn.
Từ khóa: học Nghề 9+