Thời sự
Đảng uỷ Vùng 2 Hải quân: Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 765-NQ/QUTW
04:57 PM 27/06/2022
(LĐXH) - Là một trong những nội dung ý kiến chỉ đạo của đồng chí chuẩn đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 765-NQ/QUTW ngày 20-12-2012 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”.

Chuẩn đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Tư lệnh Hải quân đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy Vùng 2 đã quán triệt, triển khai đến cán bộ, chiến sĩ tại các đầu mối, đơn vị trong Vùng về thực hiện nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương; Kết luận 60-KL/QUTW ngày 18-1-2019 của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết 1050- NQ/ĐUQC ngày 9-7-2013 của Đảng ủy Quân chủng Hải quân về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo trong Quân chủng Hải quân”.

Tư lệnh Hải quân nhấn mạnh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc và xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao, buộc phải nâng chất huấn luyện mọi mặt. Đặc biệt, phải huấn luyện để cán bộ, chiến sĩ toàn Quân chủng nói chung, Vùng 2 nói riêng có bản lĩnh chính trị vững vàng; có trình độ mọi mặt, nhất là trình độ làm chủ, sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại mới thực hiện được nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và góp phần xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân khen thưởng các tập thể, cá nhân

Đồng chí Trần Thanh Nghiêm yêu cầu, Đảng ủy, Chỉ huy Vùng 2 tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện mọi mặt; trong đó, đột phá vào các khâu yếu, mặt yếu, khắc phục tính thụ động, bệnh thành tích trong huấn luyện. Chú trọng đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học; cải tiến vũ khí trang bị kỹ thuật phù hợp; khơi dậy sự sáng tạo của cán bộ chiến sĩ, quân nhân trong thực hiện nhiệm vụ, tổ chức hội thi, hội thao đạt kết quả…

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Vùng 2 cho biết, 10 năm qua, Vùng 2 đã quán triệt phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và xây dựng Quân chủng, Vùng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” làm mục tiêu huấn luyện. Đồng thời, đổi mới cơ chế quản lý, điều hành huấn luyện theo hướng chỉ đạo của Quân chủng: “Tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo, sát yêu cầu, nhiệm vụ từng lực lượng và loại hình đơn vị”. Nhờ đó, 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, trong đó có hơn 75% khá, giỏi; đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối…

Dịp này, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 đã khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết.

Nguyệt Hà