Thời sự
Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương kiểm tra công tác tuyên giáo tại Đảng ủy cơ sở Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật An toàn khu vực II
05:22 PM 14/06/2019
(LĐXH) – Sáng ngày 14/6/2019, tại TPHCM, Đoàn công tác của Đảng ủy khối cơ quan Trung ương do đồng chí Đỗ Ngọc An – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng Bộ Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật An toàn khu vực II.
Đ/c  Thái Đôn Cơ - Phó Bí thư Đảng bộ Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật An toàn khu vực II báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên giáo với đoàn công tác Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Tham dự đoàn công tác còn có TS. Trần Ngọc Diễn, Đảng ủy viên, Phó trưởng Ban tuyên giáo Đảng bộ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Tổng Biên Tạp Tạp chí Lao động và Xã hội; đồng chí Vũ Đức Nam – Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy khối cơ quan Trung ương cùng các thành viên trong đoàn của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương…

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Thái Đôn Cơ – Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực II, các đồng chí đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật An toàn khu vực II.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Ngọc An – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh: Nội dung và mục đích của buổi làm việc hôm này là nhằm khảo sát, đánh giá về công tác tuyên giáo tại Đảng bộ Trung tâm Kiểm định kỹ thuật An toàn khu vực II. Đồng thời, nghe báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo giai đoạn 2016 đến tháng 5 năm 2019 của Đảng bộ Trung tâm. Đồng thời nêu lên những thuận lợi,  khó khăn, vướng mắc và các ý kiến đề xuất, kiến nghị với đoàn trong công tác tuyên giáo tại đơn vị trong giai đoạn qua.

Tại buổi làm việc, đồng chí Thái Đôn Cơ – Phó Bí thư Đảng Bộ, Phó Giám đốc Trung tâm đã báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ về công tác tuyên giáo tại Đảng bộ Trung tâm từ tháng 01/2016 đến thàng 5 năm 2019. Theo đó, Trung tâm Kiểm Kỹ thuật An toàn khu vực II là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, được thành lập năm 1992. Trung tâm hiện có 3 phòng chuyên môn, với 7 Trạm kiểm định An toàn tại TPHCM và các địa phương, với 190 cán bộ, viên chức và người lao động. Đảng bộ Trung tâm hiện có 4 chi bộ trực thuộc với 41 đảng viên. Đảng bộ Trung tâm là đảng bộ cơ sở lãnh đạo toàn diện hoạt động của Trung tâm. Các chi bộ trực thuộc được tổ chức theo các phòng, trạm trực thuộc đáp ứng yêu cầu triển khai kịp thời nhiệm vụ công tác nói chung và thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo nói riêng.

Trong thời gian qua, Đảng bộ Trung tâm luôn  nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy cơ quan Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong công tác nói chung và thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo nói riêng. Nhờ đó, Đảng bộ Trung tâm đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương và Đảng ủy Khối, cụ thể như: Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối, Đảng ủy Bộ, Đảng ủy Trung tâm xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện của Đảng bộ bằng các hình thức tổ chức học tập, quán triệt thông qua hội nghị trực tuyến do Đảng ủy Bộ tổ chức, tổ chức trực tiếp tại các cuộc họp, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ trực thuộc; và tổ chức phổ biến, tuyên truyền thông qua hệ thống thư điện tử nội bộ của Trung tâm. Đồng thời, Đảng ủy Trung tâm đã ban hành các nghị quyết, quyết định phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí Đảng ủy viên, trong đó có 01 đồng chí phụ trách về công tác tuyên giáo của Đảng ủy, các đồng chí Đảng ủy viên được phân công phụ trách chi bộ trực thuộc có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ nói chung và nhiệm vụ công tác tuyên giáo của các chi bộ mình phụ trách. Việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt triển khai nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội thực hiện nghiêm túc đến từng đồng chí đảng viên.

Trong thời gian từ tháng 01/2016 đến tháng 5/2019,  Đảng ủy Trung tâm đã tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt triển khai nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương và Đảng ủy Khối gồm: Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng Khoá XII vào ngày 25/5/2016 cho 5 đảng viên thuộc đảng bộ bằng hình thức dự Hội nghị trực tiếp tại Tp.HCM do Đảng ủy Khối tổ chức; Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho toàn thể đảng viên thuộc đảng bộ vào ngày 07/6/2016 bằng hình thức dự Hội nghị trực tuyến do Đảng ủy Bộ và Ban cán sự Đảng phối hợp tổ chức; Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW vào ngày 19/10/2016 cho toàn thể đảng viên thuộc đảng bộ bằng hình thức dự Hội nghị trực tuyến do Đảng ủy Bộ và Ban cán sự Đảng phối hợp tổ chức; Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 Khoá XII vào ngày 10/01/2017 cho toàn thể đảng viên thuộc đảng bộ bằng hình thức dự Hội nghị trực tuyến do Đảng ủy Bộ và Ban cán sự Đảng phối hợp tổ chức. Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 Khoá XII vào ngày 18/8/2017 cho toàn bộ đảng viên thuộc đảng bộ bằng hình thức dự Hội nghị trực tuyến do Đảng ủy Bộ tổ chức. Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết 07, 08 của Đảng ủy Khối vào ngày 19/10/2017 cho 3 đảng viên thuộc đảng bộ bằng hình thức dự Hội nghị trực tiếp do Đảng ủy Bộ tổ chức.

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 Khoá XII vào ngày 22/12/2017 cho toàn thể đảng viên thuộc đảng bộ bằng hình thức dự Hội nghị trực tuyến do Đảng ủy Bộ và Ban cán sự Đảng phối hợp tổ chức.

Bên cạnh đó, Công tác tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Đảng ủy Trung tâm đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, thông tin dư luận, cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong toàn đảng bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, có tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công việc, yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy Trung tâm đã phân công nhiệm vụ cho 01 đồng chí Đảng ủy viên phụ trách về công tác tuyên giáo của Đảng ủy, các đồng chí Đảng ủy viên được phân công phụ trách chi bộ trực thuộc có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác tuyên giáo của các chi bộ mình phụ trách. Chi ủy chi bộ có trách nhiệm thực hiện công tác tuyên giáo tại chi bộ và mỗi đồng chí đảng viên đều có trách nhiệm làm công tác tuyên giao chủ trương, đường lối của Đảng đến quần chúng viên chức, người lao động trong cơ quan.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng bộ Trung tâm vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế như: Đảng bộ Trung tâm hoạt động trên địa bàn rộng, đảng viên phân tán tại nhiều địa phương, trình độ lý luận chính trị của đảng viên đảng bộ còn thấp nên làm giảm hiệu quả của công tác tuyên giáo. Các chi bộ trực thuộc ở xa trụ sở Trung tâm, các đảng viên của đảng bộ thường xuyên đi công tác tại cơ sở trên địa bàn rộng trong phạm vi cả nước.

Phát biểu tại buổi là việc, TS. Trần Ngọc Diễn – Đảng ủy viên, Phó trưởng Ban tuyên giáo Đảng bộ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổng Biên tập Tạp chí Lao động và Xã hội đã thay mặt Đảng bộ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cảm ơn đoàn công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã dành thời gian về cơ sở nắm tình hình, kiểm tra, khảo sát, đánh giá kết quả thực hiệm nhiệm vụ công tác tuyên giáo tại Đảng bộ Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực II trực thuộc Đảng bộ của Bộ.

TS. Trần Ngọc Diễn cho biết thêm, hiện Đảng bộ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có 40 đảng bộ, chi bộ, trong đó có 18 đảng bộ cơ sở, 13 chi bộ cơ sở và 9 chi bộ trực thuộc với 1.235 đảng viên. Trong thời gian qua, Đảng bộ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chị thị của Đảng đến các đảng bộ, chi bộ và toàn thể các đảng viên. Đồng thời, tổ chức nhiều hội nghị tập huấn, tuyên truyền phố biến các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương qua nhiều hình thức trực tiếp và trực tuyến. Công tác tuyên giáo tại Đảng bộ của Bộ được quan tâm và triển khai kịp thời và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hàng năm Đảng bộ của Bộ tổ chức từ 5 đến 10 lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức các chuyên đề về biển đảo. Sau khi học tập xong các đảng viên đều viết báo cáo kết quả thu hoạch và có các bản cam kết thực hiện nhiệm vụ đối với từng đồng chí đảng viên. Trong năm 2016 đến 2018, Đảng bộ Bộ LĐ - TBXH đã xây dựng các chương trình hành động, chỉ đạo xây dựng các cam kết của đảng viên theo NQ 05 của Bộ Chính trị. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền và mới các đồng chí báo cáo viên của Ban tuyên Giáo, các Bộ ngành về giảng bài, phố biến đến toàn thể các đảng viên trong toàn đảng bộ.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Ngọc An – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã đánh giá cao về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo tại Đảng ủy Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật An toàn Khu vực II. Đồng chí cũng khẳng định trong thời gian qua, Đảng bộ cơ quan Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội luôn quan tâm và chỉ đạo sát sao đến các đảng bộ cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên giáo. Đặc biệt, là đã làm tốt công tác tư tưởng chính trị, tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho các tổ chức và cơ sở đảng, đảng viên trong toàn đảng bộ. Qua khảo sát đánh giá của Đảng bộ Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật An toàn khu vực II cho thấy các đồng chí đã triển khai, thực hiện đầy đủ và xây dựng được các chương trình, kế hoạch hành động của các đồng chí đảng viên được cụ thể hóa vào vị trí,  nhiệm vụ công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngoài ra, việc rèn luyện tư tưởng, chuẩn mực của người cán bộ đảng viên cũng như việc học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh được đảng bộ thực hiện rất tốt, mặc dù đảng bộ của Bộ ở xa. Đồng thời, việc quản lý, theo dõi các sổ sách ghi chép của Đảng bộ Trung tâm được thực hiện đầy đủ, bài một cách bản khoa học.

Đồng chí Đỗ Ngọc An cũng lưu ý, trong thời gian tới, Đảng bộ Trung tâm cần tập trung đầy mạnh công tác phát triển đảng viên, trong thời gian qua công tác phát triển đảng của đảng bộ Trung tâm còn hạn chế. Việc ghi chép vào số theo dõi các cuộc họp cần  ghi chép đầy đủ các nội dung cuộc họp và có kết luận cuộc họp của đồng chí Bí thư chi bộ. Đồng chí cũng đề nghị Đảng bộ Trung tâm cần rà soát lại các đồng chí Bí thư chi bộ chưa được đào tạo nâng cao lý luận chính trị thì cử đi đào tạo, bồi dưỡng và cần thiết tổ chức mở lớp để bồi dưỡng. Đồng chí Đỗ Ngọc An cũng đề nghị Đảng bộ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cần phân công, hướng dẫn cho các Đảng bộ, chi bộ về cách thức xây dựng đảng.

Vương Linh