Thời sự
Bộ LĐTB&XH tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII
11:24 AM 06/07/2018
(LĐXH)- Ngày 6/7/2018, Ban Cán sự Đảng - Đảng ủy Bộ LĐTB&XH tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Đến dự Hội nghị, chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết số 26 – NQ/TW của Trung ương có Đồng chí Lê Tấn Dũng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ; trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết số 27 – NQ/TW của Trung ương có đồng chí Doãn Mậu Diệp, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng.
Đồng chí Lê Tấn Dũng truyền đạt nội dung Nghị quyết số 26 tại Hội nghị
Hội nghị được tổ chức tại 3 điểm cầu với sự tham dự của trên 600 đảng viên, trong đó tại điểm cầu Trụ sở Bộ có sự tham dự của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ; Thủ trưởng, Phó thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ; Cấp uỷ đảng các cấp (kể cả các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở); Ban Thường vụ Công đoàn Bộ, Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Bộ; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ có tổ chức đảng trực thuộc địa phương mà trụ sở đóng trên địa bàn các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế trở ra; các đồng chí đảng viên giữ chức vụ từ Trưởng phòng, đảng viên giữ ngạch từ chuyên viên chính trở lên ở các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.
Tại điểm cầu Hội trường tầng 3, trụ sở liên cơ quan Bộ (D25, số 3, ngõ 7, Tôn Thất Thuyết) có sự tham dự của hơn 200 đảng viên các đơn vị: Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội; Cục Việc làm; Cục An toàn lao động; Báo Lao động và Xã hội; Tạp chí Lao động và Xã hội; Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo; Văn phòng Ủy ban quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam; Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam; Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Lao động - Xã hội; Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp.
Đồng chí Doãn Mậu Diệp truyền đạt nội dung Nghị quyết 27
Tại điểm cầu TP Hồ Chí Minh có sự có mặt của 80 đảng viên trong Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ có tổ chức đảng trực thuộc địa phương mà trụ sở đóng trên địa bàn các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào; toàn thể đảng viên của Đảng bộ Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn KV II; toàn thể đảng viên chi bộ Đại diện VP bộ tại TP Hồ chí Minh và Chi bộ nhà khách Người có công.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ LĐTB&XH cho biết: Từ ngày 07 – 12/5/2018, tại thủ đô Hà Nội đã diễn ra Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về: Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Bộ chính trị, Ban Bí thư năm 2017; Báo cáo các công việc quan trọng của Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng; thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp năm 2017; đồng thời xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ.
Sau Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành 3 Nghị quyết, cụ thể là: Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
Hình ảnh Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Bộ
Đồng chí Lê Văn Hoạt nhấn mạnh: “Ngày 29/6/2018, Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đến các đồng chí Ủy viên Ban cán sự Đảng và Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ.
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII; Kế hoạch số 10 – KH/TW ngày 06/6/2018 của Ban Chấp hành Trung ương; Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW ngày 28/5/2018 của Ban Tuyên Giáo Trung ương và Kế hoạch số 106-KH/ĐUK ngày 19/6/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban cán sự Đảng với Đảng ủy Bộ, hôm nay, Đảng ủy Bộ LĐTB&XH phối hợp với Ban Cán sự Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII”.
Tại điểm cầu Hội trường tầng 3, trụ sở liên cơ quan Bộ
Buổi sáng, Hội nghị được đồng chí Lê Tấn Dũng truyền đạt nội dung Nghị quyết số 26 – NQ/TW ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
Nghị quyết đặt ra mục tiêu tổng quát: Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
Sau đó, đồng chí Doãn Mậu Diệp truyền đạt nội dung Nghị quyết 27- NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.
Mục tiêu đặt ra là xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.
Buổi chiều, Hội nghị nghe đồng chí Phạm Trường Giang, Vụ Trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 28 – NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội hướng đến mục tiêu để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Lê Tấn Dũng nhấn mạnh: Trên cơ sở Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban cán sự đảng, của Đảng ủy Bộ, các đơn vị, các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng Chương trình hành động của đơn vị mình. Bí thư cấp ủy, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ xây dựng Kế hoạch hành động cá nhân. Chương trình hành động của đảng bộ, chi bộ, Kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết phải thể hiện quan điểm chỉ đạo, những chủ trương, định hướng lớn nêu trong Nghị quyết và được thảo luận, quyết định tại hội nghị, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của đơn vị và bảo đảm tính khả thi.

Đối với mỗi đồng chí đảng viên: Sau khi học tập nghị quyết, mỗi đồng chí đảng viên phải viết bản thu hoạch. Bản thu hoạch cần phải thể hiện được nhận thức của cá nhân đối với từng Nghị quyết đã được Trung ương ban hành; liên hệ với tình hình thực tiễn của đơn vị và vị trí công tác của cá nhân; trên cơ sở đó kiến nghị những giải pháp cụ thể để thực hiện tốt từng nghị quyết của hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

Đồng chí cũng chỉ rõ: Các cấp ủy đảng thường xuyên tổ chức việc tuyên truyền rộng rãi nội dung các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên của các đoàn thể ở cơ quan, đơn vị trên các phương tiện thông tin của ngành, cơ quan, đơn vị bằng các hình thức đa dạng, phù hợp. Các cấp ủy bổ sung nội dung kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 vào chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018.

Ban Thường vụ Công đoàn Bộ, Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Bộ xây dựng kế hoạch và có hình thức phù hợp để tuyên truyền các nội dung cơ bản các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 đến toàn thể đoàn viên của tổ chức mình./.

Dương Thìn