Thời sự
Đảng ủy Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội triển khai công tác Đảng năm 2019
04:19 PM 29/01/2019
(LĐXH)- Sáng ngày 29/01/2019, tại Trụ sở Bộ, Đảng ủy Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị triển khai công tác Đảng năm 2019.
Tới dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy Bộ - Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH; đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ Bộ, cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc, các ban của Đảng ủy Bộ, Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn và Đoàn thanh niên Bộ.
Đồng chí Lê Văn Hoạt trình bày báo cáo tại Hội nghị
Trình bày báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Hoạt cho biết: Năm 2018 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối và Nghi quyết Đại hội Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Ngay từ đầu năm, phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2017 với phương châm “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả”, Đảng ủy Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc kịp thời triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó tập trung cao độ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm gồm: Hoàn thiện thể chế; thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công với cách mạng; phát triển giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển thị trường lao động; đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin.
Đồng thời, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc luôn chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, chủ động cung cấp thông tin, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận cao cũng như ổn định tình hình tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên của toàn Đảng Bộ, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Quốc hội, Chính phủ giao.
Đảng ủy Bộ đã chủ động phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ lãnh đạo toàn ngành đạt được những kết quả tích cực, tiến bộ so với cùng kỳ năm 2017; đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá mà Bộ đề ra trong chương trình công tác. Trong đó tham mưu ban hành quyết sách quan trọng về bảo hiểm xã hội, tiền lương, hoàn thành 100% các đề án trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ đảm bảo chất lượng, tiến độ, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Thứ trưởng Lê Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị
Các chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, góp phần hoàn thành toàn diện 12 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội Quốc hội giao. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. An sinh xã hội được đảm bảo; đời sống người có công, đối tượng chính sách xã hội được cải thiện và từng bước được nâng lên; giảm nghèo đi vào thực chất hơn; công tác người cao tuổi. bảo vệ chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đạt kết quả đáng khích lệ.
Chúc mừng những kết quả đã đạt được của Đảng ủy Bộ LĐTB&XH, đồng chí nhất trí với 14 nhiệm vụ chính trị và 4 nhiệm vụ xây dựng Đảng mà báo cáo tại Hội nghị nêu ra trong phương hướng hoạt động năm 2019 của Đảng ủy Bộ LĐTB&XH. Đồng chí đề nghị, Đảng ủy Bộ tiếp thu các ý kiến đóng góp tại Hội nghị nghiên cứu, tiếp tục phát huy công tác xây dựng Đảng, tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đào tạo, tập huấn cán bộ làm thanh tra, kiểm tra; kiện toàn bộ máy tổ chức…
Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương 
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đánh giá cao sự đóng góp của Đảng ủy Bộ, các cấp ủy Đảng và các đảng viên vào thành công của toàn ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao trong năm 2018.
Về nhiệm vụ năm 2019, đồng chí đề nghị Đảng ủy bộ Bộ LĐTB&XH chủ động phối hợp với Ban cán sự Đảng chỉ đạo, đôn đốc các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Tăng cường sắp xếp, kiện toàn triển khai tổ chức Đảng, xây dựng Chi bộ theo đúng Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK về nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Tăng cường chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật nêu gương cán bộ; Tập trung rà soát, đẩy mạnh hoạt động tự kiểm tra, giám sát của từng tổ chức cơ sở Đảng, đề cao vai trò, trách nhiệm kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra các cấp; Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy đối với công tác lãnh đạo; Tăng cường đổi mới công tác dân vận trong cơ quan nhà nước…
Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao Kỷ niệm chương cho Thứ trưởng Lê Tấn Dũng và đồng chí Lê Văn Hoạt 
Trao Bằng khen và Giấy khen cho các đảng bộ, chi bộ xuất sắc
Nhân dịp này, Hội nghị tổ chức trao tặng 03 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” của Ban tổ chức Trung ương cho 03 đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ; đồng thời trao Bằng khen của Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương cho 02 tập thể; trao Giấy khen của Đảng ủy Bộ LĐTB&XH cho 07 tập thể Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ, Tặng giấy khen cho 02 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và 03 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tiếp 2014-2018; và 26 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018./.
PV