Thời sự
Đảng bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận tổ chức cơ sở Đảng
04:43 PM 01/06/2018
(LĐXH)- Ngày 01/6/2018, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ chuyển giao, tiếp nhận Đảng bộ Trung tâm Kỹ thuật Chỉnh hình và Phục hồi chức năng từ Đảng bộ Thị xã Sơn Tây, thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội, về sinh hoạt tại Đảng bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.
Tham dự Lễ tiếp nhận có đồng chí Lê Giang Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Lê Văn Hoạt, Vụ trưởng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ; đồng chí Nguyễn Thu Giang, Phó Trưởng phòng Tổ chức cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Sơn Tây; đồng chí Phạm Thị Tô Xuân, Phó Ban Tổ chức Thị ủy Sơn Tây; đồng chí Trần Văn lý, Giám đốc Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Hà Nội; đồng chí Nguyễn Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy Trung tâm Kỹ thuật Chỉnh hình và Phục hồi chức năng, cùng 31 đảng viên của Đảng bộ Trung tâm.
Đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ LĐTB&XH và đồng chí Phạm Thị Tô Xuân, Phó trưởng Ban Tổ chức Thị ủy Sơn Tây ký biên bản bàn giao
Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy Trung tâm đã báo cáo tóm tắt quá trình hoạt động của Đảng bộ Trung tâm từ khi thành lập đến nay. Theo đó, Đảng bộ Trung tâm đã nghiêm túc triển khai các chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, mà trực tiếp là Thị ủy Sơn Tây, nhiều năm liền đạt danh hiệu tổ chức Đảng “Trong sạch, vững mạnh”.
Đại diện Thị ủy Sơn Tây, đồng chí Nguyễn Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực, đã đánh giá cao kết quả hoạt động của Đảng bộ Trung tâm trong thời gian qua và đã đóng góp một phần vào kết quả hoạt động của Đảng bộ Thị xã. Đồng thời nhấn mạnh, Đảng bộ Trung tâm khi về sinh hoạt tại Đảng bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nghiêm chỉnh chấp hành các quyết định của Đảng ủy Bộ cũng như thường xuyên giữ mối liên hệ, quan hệ công tác với các đơn vị liên quan trên địa bàn, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.
Đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Lê Giang Nam, Phó trưởng Ban Tổ chức đề nghị Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương kiện toàn tổ chức, cấp ủy Trung tâm, Bệnh viện để việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị bám sát với định hướng của Đảng ủy Bộ.

Đồng chí Lê Giang Nam, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Lễ tiếp nhận

Phát biểu tại Lễ tiếp nhận, đồng chí Lê Văn Hoạt, Vụ trưởng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ đã cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Thành ủy Hà Nội và trực tiếp là Thị ủy Sơn Tây đối với Đảng bộ Trung tâm thời gian qua.
Đồng chí đã đánh giá cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của tập thể cấp ủy Trung tâm qua các thời kỳ. Đặc biệt, trong hoàn cảnh khó khăn và có nhiều biến động về tình hình tư tưởng, công ăn việc làm, tình hình đời sống của cán bộ, công nhân viên, Đảng bộ và các đảng viên luôn giữ vững tinh thần, ổn định tổ chức, đồng hành và chia sẻ với Thủ trưởng đơn vị những khó khăn, thách thức và từng bước đổi mới hoạt động sản xuất của đơn vị.
Đồng chí Lê Văn Hoạt nhấn mạnh, Đảng bộ Trung tâm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết và thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
Thứ nhất: Tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng, công tác học tập, quán triệt các triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng; chủ động nắm bắt và kịp thời giải quyết những tâm tư, diễn biến tư tưởng của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.
Thứ hai: Làm tốt công tác quản lý đảng viên; bí thư, cấp ủy, người đứng đầu tiếp tục phát huy vai trò tiên phong gương mẫu; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chấp hành nghiêm các quy định của Đảng về chế độ sinh hoạt, hội họp; tiếp tục nâng cao chất lượng chi bộ và chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ LĐTB&XH phát biểu

Thứ ba: Tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực và hiệu quả, phù hợp với điều kiện cụ thể và chức năng, nhiệm vụ mới của đơn vị. Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII mà trọng tâm là triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Đảng bộ Bộ.
Thứ tư: Chủ động tham mưu, nghiêm chỉnh chấp hành các quyết định của Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc cơ cấu lại tổ chức đảng, đảm bảo sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức và hoạt động của Bệnh viên Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Hà Nội./.
Nguyễn Văn Dư - Ban Tuyên giáo
Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội