Lao động
Đắk Nông: Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ
02:27 PM 13/09/2021
(LĐXH) – Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Đắk Nông đã ban hành các văn bản chỉ đạo các Sở, ban ngành và các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết 68 và quyết định 23 của Chính phủ trên địa bàn. Đồng thời, tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương triển khai rà soát, thống kê và báo cáo tỉnh phê duyệt hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định.

Đắk Nông tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ 

Theo đó, tính đến nay tỉnh Đắk Nông đã phê duyệt hỗ trợ cho 11.680 đối tượng, với tổng kinh phí thực hiện là 2.701.526.950 đồng, trong đó, tổng số tiền đã chi trả: 1.386.953.710 đồng. Cụ thể, có 12 nhóm đối tượng được hỗ trợ, gồm:

Nhóm 1: đối tượng giảm mức đóng Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, số đối tượng được phe duyệt là 11.203 người, với tổng số tiền chi hỗ trợ là 864.953.710 đồng, mức giảm đóng 0% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tháng 9 năm 2021.

Nhóm 2: Tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất ( chưa có hồ sơ đề nghị);

Nhóm 3: Hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động (chưa có doanh nghiệp đăng ký).

Nhóm 4: Hỗ trợ người lao động hoãn hợp đồng lao động, nghị việc không hưởng lương, số đối tượng được phê duyệt 44 người, với số tiền 230.500.000 đồng. Hỗ trợ theo mức 3.710.000 đồng/người cho 69 người với số tiền chi hỗ trợ 163.240.000 đồng; hỗ trợ cho người nuôi con nhỏ cho 36 người với số tiền 36.000.000 đồng và hỗ trợ thêm cho mẹ mang thai 4.000.000 đồng cho 4 người.

Lao động tự do là một trong 12 nhóm đối tượng được hỗ trợ theo NQ 68  và Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ

Nhóm 5: Hỗ trợ người lao động ngừng việc ( chưa có hồ sơ tiếp nhận).

Nhóm 6: Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 5 lao động với số tiền 19.550.000 đồng.

Nhóm 7: Hỗ trợ bổ sung cho 66 trẻ em với tổng số tiền 66 triệu đồng ( tính đến ngày 7/9/2021).

Nhóm 8: Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đổng/người/ngày đối với người phải điều trị nhiểm Covid – 19 ( F0) và F1 cho 334 đối tượng, với số tiền chi 903.000.000 đồng.

Nhóm 9: Hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người đối với đối tượng là đạo diện nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động nghệ thuật biểu diễn cho 16 người, số tiền chi hỗ trợ 59.360.000 đồng.

Nhóm 10: Hỗ trợ hộ kinh doanh ( chưa phê duyệt).

Nhóm 11: Cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 58 người, số tiền chi trả 518.000.000. Hiện Ngân hàng chính sách tỉnh đã giải ngân cho 03 đơn vị sử dụng lao động vay vốn theo quy định.

Nhóm 12: lao động không có giao kết hợp đồng và một số đối tượng đặc thù khác (chưa phê duyệt).

Theo ông Nguyễn Công Tự, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông cho biết: Hiện nay, tỉnh Đắk Nông đã phê duyệt và chi hỗ trợ cho 12 nhóm đối tượng được hỗ trợ theo quy định. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 4 nhóm đối tượng chưa có hồ sơ đề nghị để được hỗ trợ theo quy định. Trong thời gian tới, Sở tiếp tục phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân và doanh nghiệp nắm rõ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, đồng thời rà soát, lập danh sách và hỗ trợ kịp thời đến các đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định. Tỉnh chủ trương việc chi hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23 của Thủ tướng phải triển khai nhanh chóng, kịp thời đến các đối tượng đúng, đủ điều kiện, không bỏ sót đối tượng và đơn giản hóa thủ tục, chi trả tận tay người lao động.

Vương Linh