Lao động
Đắk Lắk: Nhìn lại 8 năm thực hiện Quyết định 1956
03:17 PM 11/07/2019
(LĐXH) - Thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) đến năm 2020 (Đề án 1956), trong 8 năm qua Đắk Lắk đã tổ chức được 809 lớp đào tạo nghề lao động nông thôn, đào tạo 27.268 lao động, kinh phí hơn 79 tỷ đồng...
Sinh viên Trường Cao đẳng nghề tỉnh Đắk Lắk trong giờ thực hành nghề cơ khí
Điểm nổi bật qua gần 8 năm thực hiện Đế án 1956, Đắk Lắk đã xuất hiện nhiều mô hình dạy nghề cho lao động nông thôn có hiệu quả, như: Triển khai thí điểm một số mô hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn trồng và khai thác nấm, chăn nuôi heo, chăn nuôi gà, trồng và chăm sóc cây tiêu, trồng và chăm sóc cây cao su, xây dựng dân dụng, mây tre đan kỹ nghệ, trồng dưa lưới. Điển hình là mô hình trồng và khai thác nấm ở Trung tâm GDNN - GDTX huyện Krông Ana, Trung tâm GDNN - GDTX huyện Krông Păk và trồng và chăm sóc cây tiêu ở Trung tâm GDNN - GDTX huyện Cư M’gar, mô hình triển khai đơn giản dễ áp dụng cho các đối tượng tham gia học nghề, kinh phí đầu tư không lớn, dễ chăm sóc, quản lý tại hộ gia đình.
Mô hình trồng và khai thác nấm số lượng người được học 200 người tỷ lệ có việc làm trên 95%, mức thu nhập bình quân của người nông dân trồng nấm bình quân 4-5 triệu đồng/tháng. Mô hình trồng và chăm sóc cây tiêu số lượng người được học 95 người, tỷ lệ có việc làm trên 90%, mức thu nhập bình quân của người nông dân trồng tiêu bình quân 9 - 10 triệu đồng/tháng. Các mô hình trên đã góp phần cho lao động nông thôn định hướng được nghề nghiệp của họ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nông thôn và được nhân rộng áp dụng rộng rãi cho các huyện trên địa bàn tỉnh, cũng như các tỉnh thành đến tham quan học hỏi kinh nghiệm để triển khai, áp dụng mô hình.
Ngoài ra, trong quá trình triển khai thực hiện đã có sự lồng ghép tốt với các chương trình khác, như: Chương trình xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, khuyến công, khuyến nông…Công tác đào tạo nghề được triển khai thực hiện cơ bản đảm bảo theo tinh thần của Đề án 1956 và các văn bản hướng dẫn. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã hướng tới đào tạo theo nhu cầu của người học gắn với việc làm.  Đồng thời, có những tác động tích cực trong việc nâng cao nhận thức đối với chính quyền các cấp và nhận thức của người dân về đào tạo nghề và học nghề; từ việc sản xuất theo thói quen, truyền thống, nay nhiều lao động nông thôn đã nhận thức được, để sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả, cần phải có tay nghề vững, phải biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Lao động sau khi học nghề đã vận dụng các kiến thức được học vào thực tiễn sản xuất, một số lao động đã mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất để nâng cao hiệu quả, tăng thu nhập.
Hiện nay, các cơ sở GDNN, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký tham gia đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Bên cạnh đó, tính đến thời điểm báo cáo, tổng dư nợ cho vay vốn giải quyết việc làm  cũng đạt 104.614,07 triệu đồng, số hộ vay vốn 4.624 hộ, các đối tượng như: hội viên hội phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, học sinh, sinh viên, mỗi tổ chức đoàn thể đều được xem xét đề nghị cho hội viên được vay vốn phát triển sản xuất tạo việc làm có hiệu quả.
Cùng với đó, về phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý GDNN, trong 8 năm qua  số giáo viên, nghệ nhân, người có tay nghề giỏi tham gia đào tạo nghề được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đào tạo nghề cho 172 người. Chất lượng giáo viên, người dạy nghề tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong những năm vừa qua nhìn chung đáp ứng được yêu cầu đào tạo nghề. Đội ngũ giáo viên, người đào tạo nghề phần lớn đều có trình độ chuyên môn, có tay nghề cao đối với nghề tham gia giảng dạy (trình độ của giáo viên và người đào tạo nghề chủ yếu là đại học, một số có trình độ trung cấp, cao đẳng, thạc sĩ), tất cả người tham gia đào tạo nghề đều có nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng đào tạo nghề, có kinh nghiệm trong việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
Dạy nghề  trồng nấm rơm cho lao động nông thôn góp phần giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững tại Đắk Lắk
Các huyện, thị xã, thành phố cũng đã bố trí cán bộ chuyên trách theo dõi về lĩnh vực GDNN thuộc phòng Lao động – Thương binh và xã hội là 15/15 đơn vị. Giai đoạn 2010 – 2017 có 1.835 lượt cán bộ quản lý đào tạo nghề, cán bộ theo dõi công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn các cấp được bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý và tư vấn chọn nghề, tìm việc làm cho lao động nông thôn. Tỉnh cũng đã thành lập 12 đoàn cấp tỉnh, 45 đoàn cấp huyện, 90 đoàn cấp xã kiểm tra giám sát việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại 457 lớp. Qua kiểm tra, giám sát nhìn chung các đơn vị đào tạo nghề cơ bản thực hiện theo đúng quy định của Quyết định số 1956/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn của trung ương, địa phương. Đồng thời, phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót tại các đơn vị trong quá trình thực hiện đào tạo nghề.
Theo đánh giá của ông Trần Phú Hùng – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk cho biết: Công tác đào tạo nghề được triển khai thực hiện cơ bản đảm bảo theo tinh thần của Đề án 1956 và các văn bản hướng dẫn. Ngoài ra quá trình triển khai thực hiện đã có sự lồng ghép tốt với các chương trình khác, như: Chương trình xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, khuyến công, khuyến nông. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã hướng tới đào tạo theo nhu cầu của người học gắn với việc làm. Đồg thời, quá trình triển khai thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã có những tác động tích cực trong việc nâng cao nhận thức đối với chính quyền các cấp và nhận thức của người dân về đào tạo nghề và học nghề; từ việc sản xuất theo thói quen, truyền thống, nay nhiều lao động nông thôn đã nhận thức được, để sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả, cần phải có tay nghề vững, phải biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
Ngoài ra, người lao động sau khi học nghề đã vận dụng các kiến thức được học vào thực tiễn sản xuất, một số lao động đã mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất để nâng cao hiệu quả, tăng thu nhập. Điển hình như: lao động tại xã Quảng Hiệp, huyện Cư M'gar tham gia học nghề trồng và chăm sóc cây tiêu, lao động tại xã Bình Hòa huyện Krông Ana tham gia học nghề trồng và khai thác nấm, lao động tham gia học nghề may, nghề xây dựng ở các đơn vị Krông Ana, Cư M'gar, thành phố Buôn Ma Thuột, Krông Pách. Công tác đào tạo nghề trong thời gian qua đã giúp cho một số lao động nông thôn có thêm nghề sản xuất mới.
Hướng dẫn nghề trồng nấm bào ngữ cho lao động nông thôn mang lại hiệu quả cao tại huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk được nhân rộng
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại hạn chế, như:  Sự phối hợp giữa các các thành viên thuộc ban chỉ đạo (BCĐ) cấp tỉnh chưa chặt chẽ, việc chỉ đạo thực hiện Đề án chủ yếu do cơ quan thường trực BCĐ thực hiện. Ở các địa phương, hoạt động của BCĐ Đề án cấp huyện còn hạn chế và có phần hình thức; cơ quan thường trực cấp huyện chưa chủ động trong việc tham mưu cho chính quyền địa phương lập, phê duyệt kế hoạch và tổ chức thực hiện Đề án hàng năm. Một số địa phương khi xây dựng Đề án chưa quan tâm xác định rõ đối tượng ưu tiên đào tạo nghề; chưa quan tâm đến các yếu tố đặc thù về lao động nông thôn, lao động dân tộc thiểu số, chưa quan tâm, hỗ trợ các học viên các điều kiện để sử dụng, phát huy nghề được học vào thực tiễn cuộc sống (như vốn, đất sản xuất).
Công tác tuyên truyền về nghề đào tạo, tư vấn việc làm cho lao động nông thôn còn hạn chế. Chưa xác định trọng tâm tuyên truyền, nội dung, phương thức tuyên truyền còn chung chung, chưa thực sự phù hợp đối tượng lao động nông thôn. Hoạt động tư vấn, hướng nghiệp học nghề, việc làm chưa thật hiệu quả, chưa gắn công tác tuyển sinh, đào tạo nghề với giải quyết việc làm. Trang thiết bị được đầu tư tại một số đơn vị giáo dục nghề nghiệp chưa đồng bộ dẫn đến việc chưa đáp ứng các nhu cầu học nghề. Một số cơ sở đào tạo nghề chưa thật sự chú trọng đến chất lượng đào tạo, và cơ hội tìm kiếm việc làm, sử dụng nghề được đào tạo của học viên. Trong quá trình đào tạo, nhiều Trung tâm chưa gắn kết với các cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp. Đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên đào tạo nghề ở một số cơ sở GDNN còn yếu, thụ động; chưa thu hút được các nghệ nhân, chuyên gia giỏi tham gia đào tạo nghề.
Để khắc phục những tồn tại,  hạn chế nêu trên, trong thời gian tới tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong  giai đoạn 2018 – 2020, cụ thể: Tỉnh phấn đấu đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt 26.600 người. Trong đó, nghề nông nghiệp cho 6.660 người, phi nông nghiệp 19.940 người; Số nghề đào tạo là 94 nghề, trong đó nghề nông nghiệp 40 nghề, nghề phi nông nông nghiệp 54 nghề. Sau đào tạo, ít nhất 80% số người học có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn.
Để thực hiện được mục tiêu tiêu trên, tỉnh  đề ra các giải pháp trọng tâm như tập trung nâng cao hiệu quả của BCĐ các cấp, tăng cường công tác tham mưu đối với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.  Duy trì thường xuyên chế độ họp của BCĐ các cấp theo quy định. Tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành về mục đích, ý nghĩa của công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956; tập trung rà soát, xác định đúng đối tượng theo đúng yêu cầu của thực tiễn, nhu cầu của cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả của Đề án. Tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đào tạo nghề, về vai trò, vị trí của đào tạo nghề đối với phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập để lao động nông thôn tại địa phương.
Hoàng Cảnh