Giáo dục - Nghề nghiệp
Đắk Lắk: 9 tháng đấu năm 2019 tổ chức tuyển sinh đào tạo gần 23 ngàn học sinh, sinh viên
03:24 PM 28/10/2019
(LĐXH) – Theo báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk: Trong 9 tháng đầu năm 2019, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức tuyển sinh và đào tạo cho trên 22.770 học sinh - sinh viên (đạt khoảng 64,8% kế hoạc hoạch đặt ra), trong đó trình độ Cao đẳng là 676 học viên, Trung cấp là 1.193 học viên, Sơ cấp 9.761 học viên và đào tạo thường xuyên cho 11.140 học viên. Đồng thời, tổ chức 43 lớp đào tạo cho 1.050 lao động nông thôn.
Ông Phan Trọng Tùng - Phó Giám đốc Sở  trao Bằng khen cho các đơn vị đạt giải tại Hội thi thiết bị đào tạo tự làm năm 2019

Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức thành công Hội thi thiết bị đào tạo tự làm Tỉnh Đắk Lắk năm 2019, với 19 thiết bị của 48 tác giả và đồng tác giả tham gia, đưa đoàn tham dự hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc tại Thừa Thiên Huế với 11 thiết bị thi. Kết quả đã có 02 thiết bị đạt giải nhất, 02 thiết bị đạt giải nhì, 02 thiết bị đạt giải ba và 03 thiết bị đạt giải Khuyến khích.

Bên cạnh đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh còn  tham mưu và trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025 tầm nhìn 2030 và Kế hoạch thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019, đồng thời hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019.

Theo đánh giá của ông Trần Phú Hùng – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk cho biết: Trong 9 tháng  đầu năm 2019, tỉnh Đắk Lắk đã tập trung, chủ động triển khai, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thực hiện các quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp và các văn bản hướng dẫn, đồng thời phối hợp với các cấp, các ngành, các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn, gắn kết đào tạo nghề với nhu cầu doanh nghiệp sử dụng lao động. Chính vì vậy, lĩnh vực GDNN đã có những chuyển biến tích cực: Công tác tuyển sinh tăng 3,69% so với cùng kỳ năm trước và đạt 64,8% so với kế hoạch năm đề ra. Ngoài ra, nhiều cơ sở GDNN cũng đã chủ động, tích cực sáng tạo trong việc thực hiện công tác tuyển sinh, nhiều đơn vị đã làm tốt công tác đào tạo nghề gắn kết với giải quyết việc làm tại các doanh nghiệp. Một số địa phương đã chủ động tổ chức các hoạt động như ngày Hội việc làm cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp, cam kết có giải quyết việc làm sau đào tạo.

Thiết bị đào tạo tự làm của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Đắk Lắk đạt giải tại Hội thi năm 2019

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác GDNN của địa phương vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Việc kiểm tra, giám sát, thống kê báo cáo theo quy định một số địa phương chưa được quan tâm; công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực trên địa bàn ở một số nơi còn chưa được chặt chẽ, còn có tình trạng liên kết đào tạo chưa đảm bảo quy định của pháp luật. Chi tiêu tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp thực hiện còn thấp, do nhận thức của đại bộ phận người dân chưa quan tâm đến việc định hướng nghề nghiệp cho con em vẫn còn tâm lý chuộng bằng cấp hơn là tìm kiếm nghề nghiệp phù hợp với khả năng của mình.

Vì vậy, để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2019, trong những tháng còn lại của năm 2019, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp trọng tâm: Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tích cực tuyển sinh, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tuyển mới 35.140 học sinh, sinh viên trong năm 2019. Phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58%, trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 18,88%. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra công tác tuyển sinh và đào tạo khối ngành sức khỏe tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của Chính phủ. Tổ chức 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (bồi dưỡng kỹ năng dạy học và kiến thức khởi sự doanh nghiệp).

Hoàng Cảnh