Thời sự
Đại tướng Lương Cường làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai
02:13 PM 11/09/2023
(LĐXH) - Sáng 11-9, đoàn kiểm tra số 887 của Trung ương do Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban TVTU Đồng Nai. Cùng tham gia đoàn công tác có Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó chủ nhiệm TCCTQĐND Việt Nam và các thành viên đoàn công tác.

Đại tướng Lương Cường, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại hội nghị

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Tấn Đức, Ủy viên BTVTU, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban TVTU và 5/16 Thường trực cấp ủy trực thuộc.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đại tướng Lương Cường đánh giá cao kết quả lãnh đạo của Tỉnh ủy từ đầu nhiệm kỳ đại hội 2020-2025 đến nay và 5 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 của Trung ương về “Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” (Nghị quyết 26).

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tiếp thu chỉ đạo

Trưởng đoàn công tác đề nghị, Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai lãnh đạo tiếp tục làm rõ hơn những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng, chi phối đến công tác cán bộ; kể cả những mặt còn hạn chế. Tiếp tục rà soát đánh giá, làm rõ, kết quả thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp mà Nghị quyết 26 đã đề cập; nhất là 8 nhóm giải pháp trọng tâm, được cụ thể bằng 20 nhiệm vụ để thực hiện.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đào Văn Phước báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 26

Đại tướng Lương Cường đề nghị, tỉnh tiếp tục làm rõ công tác lạnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc quản lý, nhận xét, đánh giá công tác cán bộ trong 5 năm qua và từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đánh giá, rút ra những bài học kinh nghiệm kể cả tốt và chưa thành công; tập trung vào những mặt tiêu biểu, tốt để giúp Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư, Bộ Chính trị có những quyết sách về nhiệm vụ này trong thời gian tới.

Với những đề xuất (7 nhóm kiến nghị) mà tỉnh kiến nghị với Trung ương cần chỉ rõ những kết quả, hạn chế, cơ chế để thực hiện… tiếp tục làm tốt công tác cán bộ- khâu “then chốt” của “then chốt” trong công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguyệt Hà