Thời sự
Đại hội Hội nhà báo Việt Nam khoá XI: "Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển"
04:29 PM 31/12/2021
(LĐXH) - Sáng nay (31/12), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Đại hội toàn quốc nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
Phát huy truyền thống, nâng cao vai trò và uy tín của Hội
Tham dự Đại hội, có 474 đại biểu đại diện hơn 27.000 hội viên nhà báo thuộc 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 20 Liên chi hội và hơn 200 Chi hội trực thuộc. Các đồng chí nguyên Lãnh đạo Hội qua các thời kỳ; các đồng chí Trưởng, Phó các ban, đơn vị Cơ quan Trung ương Hội và một số đồng chí nguyên Trưởng ban, đơn vị Cơ quan Trung ương Hội đã nghỉ hưu; đại diện lãnh đạo một số cơ quan báo, đài và các cấp Hội Nhà báo; phóng viên, nhà báo tới dự, đưa tin về Đại hội.
Phát biểu khai mạc Đại hội, Nhà báo Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nêu rõ: Đại hội được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Đại hội
Với phương châm "Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, sẽ định hướng cho các cấp Hội Nhà báo Việt Nam và đội ngũ những người làm báo cả nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí Cách mạng Việt Nam, chung sức đồng lòng, ra sức phấn đấu xây dựng nền báo chí Cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn, vì lợi ích của đất nước và nhân dân, vì đất nước hùng cường, thịnh vượng.
Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội, các cơ quan báo chí đã chú trọng đổi mới công tác giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, tiên phong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước về công tác thông tin, báo chí.
Triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội Nhà báo Việt Nam, đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ, Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Hội nhà báo Việt Nam cũng đặc biệt chú trọng việc bảo vệ quyền làm nghề hợp pháp của hội viên, quyền lợi chính đáng của hội viên nhà báo, nêu cao đạo đức nghề nghiệp. Hội đã ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, khích lệ tinh thần cống hiến của người làm báo cách mạng, góp phần khắc phục các vi phạm, tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động báo chí; thực hiện tốt Đề án báo chí chất lượng cao giai đoạn 2016-2020, tổ chức tốt Giải báo chí Quốc gia và các giải báo chí toàn quốc chuyên ngành; Công tác đào tạo, bồi dưỡng luôn được các cấp Hội Nhà báo Việt Nam chú trọng nhằm hướng tới nền báo chí cách mạng giàu tính chiến đấu, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn.
Các đại biểu tham dự
Cùng với các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước, các hoạt động đối ngoại nhân dân của Hội Nhà báo Việt Nam trong nhiệm kỳ qua tiếp tục được triển khai một cách chủ động, tích cực, góp phần triển khai các chủ trương, đường lôi, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; củng cố, tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với giới báo chí và nhân dân các nước; nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam nói chung và giới báo chí Việt Nam nói riêng trên trường quốc tế.
Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chúc mừng những thành tích mà Hội Nhà báo Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhấn mạnh, bối cảnh mới đặt ra cho Báo chí cách mạng và Hội Nhà báo Việt Nam những nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi báo chí phải tiếp tục đổi mới, thật sự trở thành kênh thông tin chính xác, kịp thời, có sức mạnh, tầm ảnh hưởng sâu rộng và trách nhiệm cao hơn nữa trong xã hội.
Nhiệm vụ hàng đầu của báo chí, những người làm báo Việt Nam và của Hội là phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Mỗi người làm báo phải nhận thức sâu sắc làm báo là làm cách mạng, người làm báo là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hoá của Đảng.
Theo đồng chí Võ Văn Thưởng, báo chí đã chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch; tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo; hăng hái thâm nhập thực tế vùng cao, vùng sâu, vùng xa, kịp thời đưa tin về những sự kiện nóng, các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, thiên tại, bão lũ...
T.S Trần Ngọc Diễn, Tổng Biên tập Tạp chí Lao động và Xã hội chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam
"Đặc biệt, hai năm qua, trước những diễn biến phức tạp, thách thức chưa từng có của đại dịch Covid-19, hàng trăm nhà báo không ngại hiểm nguy đã có mặt trên tuyến đầu chống dịch, kịp thời thông tin, cổ vũ những việc làm cao đẹp của lực lượng thầy thuốc, quân đội, công an, cán bộ cơ sở, những cá nhân, cộng đồng tích cực, tình nguyện tham gia phòng, chống đại dịch", Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.
Thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư đã nêu một số nội dung, gợi mở một số vấn đề: Thứ nhất, Hội Nhà báo cần nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí của mình, là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng và trong khuôn khổ pháp luật của Nhà nước. Tính chất nghề nghiệp của Hội không tách rời tính chất chính trị, xã hội.
Cùng với đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Nhà báo các cấp bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo, thiết thực, trên cơ sở phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, đẩy mạnh công tác tập hợp, đoàn kết ngững người làm báo vào tổ chức; phấn đấu để Hội thực sự là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam
Ra mắt Ban chấp hành Khoá XI
Đồng thời, để đáp ứng yêu cầu hoạt động của báo chí trong điều kiện mới, các cấp hội phải chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, tập trung triển khai, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong các cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo theo nội dung Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII bằng những chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, sát hợp với thực tế, tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng, phát triển Hội nhà báo các cấp...
Cũng tại Đại hội, Ban chấp hành Khoá XI đã ra mắt với 52 ủy viên. Ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa X được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội khóa XI. Nhà báo Nguyễn Đức Lợi - nguyên Tổng Giám đốc TTXVN và nhà báo Trần Trọng Dũng - Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI.
Hà Giang