Văn hóa - Thể thao
Đại hội đại biểu Hội Sinh vật cảnh Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2026
09:09 AM 08/05/2022
(LĐXH)- Ngày 6/5, tại Hà Nội, Hội Sinh vật cảnh Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2026. Tham dự có ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.
Theo ông Nguyễn Hữu Vạn, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam khóa VI, trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động Hội, phong trào sinh vật cảnh luôn tuân thủ tôn chỉ mục đích và Điều lệ, phù hợp cơ chế, chính sách pháp luật của Nhà nước, mang lại ý nghĩa thiết thực với đời sống xã hội và hiệu quả kinh tế cho hội viên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho đất nước.
Ông Nguyễn Hữu Vạn cho biết, trước những khó khăn, thách thức của đại dịch Covid-19, nhiều hoạt động Hội đã có sự chuyển biến, thích ứng linh hoạt. Nhờ đó, các mục tiêu của Đại hội khóa VI đã được hoàn thành, góp phần nâng cao vai trò và vị thế của Hội Sinh vật cảnh.

Ban Chấp hành Hội Sinh vật cảnh Việt Nam khóa VII ra mắt Đại hội

Hoạt động sinh vật cảnh luôn thiết thực, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, gắn bó chặt chẽ với các sinh hoạt văn hóa, tinh thần của đông đảo quần chúng nhân dân và địa phương và người yêu thích sinh vật cảnh. Qua đánh giá của nhiều địa phương, hoạt động sinh vật cảnh đã góp phần làm nên sự chuyển biến tích cực về nhận thức, chuyển dịch cơ cấu cây trồng khu vực nông thôn, thúc đẩy sự phát triển phong trào sinh vật cảnh, ngành sinh vật cảnh từng bước thực hiện mục tiêu đưa sinh vật cảnh trở thành ngành kinh tế có giá trị, thu nhập cao.
Với kết quả từ thực tiễn hoạt động, vị thế, vai trò của Hội đã được khẳng định, từng bước nâng lên. Nhận thức của các Bộ, ngành Trung ương, các cơ quan quản lý Nhà nước về hoạt động hội, các cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể quần chúng, đặc biệt các hội thành viên, hội viên, người yêu sinh vật cảnh... về tổ chức, hoạt động Hội ngày càng rõ và đầy đủ hơn. Hiệu quả hoạt động của Hội, giá trị và nhu cầu sử dụng sản phẩm sinh vật cảnh trong đời sống, đóng góp trong phát triển kinh tế, xã hội... đã và đang đáp ứng yêu cầu thực tiễn, khẳng định xu thế phát triển sinh vật cảnh và ngành kinh tế sinh vật cảnh.
Trong năm 2021, Hội luôn chú trọng thực hiện mục tiêu xây dựng ngành kinh tế sinh vật cảnh, khuyến khích các đơn vị trực thuộc và một số địa phương ứng dụng mô hình chuyển giao khoa học, công nghệ, phát triển sinh vật cảnh, quan tâm bảo tồn, phát triển nghề truyền thống, làng nghề truyền thống sinh vật cảnh.

Quang cảnh Đại hội

Hội cũng thường xuyên hướng dẫn, tạo điều kiện cho việc công nhận, vinh danh nhà vườn, làng nghề, cơ sở sản xuất, kinh doanh sinh vật cảnh hiệu quả, đẩy mạnh hoạt động công nhận, tôn vinh nghệ nhân, doanh nhân sinh vật cảnh tiểu biểu.
Trong nhiệm kỳ tới, Hội Sinh vật cảnh Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức hội và hội viên chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, bám sát chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển kinh tế sinh vật cảnh.
Cùng với đó, Hội sẽ tiếp tục củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức hội ngày càng vững mạnh, phù hợp, hiệu quả; vận động các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, cá nhân tiêu biểu trong phạm vi cả nước tham gia hội với tư cách hội thành viên, hội viên cá nhân thuộc Hội Sinh vật cảnh Việt Nam.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Sinh vật cảnh Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2026 gồm 119 Ủy viên. Ông Nguyễn Hữu Vạn tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam khóa VII.
Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đã trao Bằng khen của UBTƯ MTTQ Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Thảo Lan