Lao động
Đà Nẵng: Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
11:29 AM 18/10/2021
(LĐXH) –Theo báo cáo của UBND thành phố Đà Nẵng, thành phố hiện có khoảng 50.000 lao động không có giao kết hợp đồng (lao động tự do). Do ảnh hưởng dịch, có khoảng 29.000 lao động mất việc, hơn 12.000 lao động phải tạm hoãn hợp đồng, hơn 27.000 lao động phải chấm dứt hợp đồng.
Thời gian qua, với những chính sách an sinh xã hội của thành phố Đà Nẵng đã góp phần hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, đồng hành sẻ chia kịp thời để mọi người cùng nắm chặt tay nhau vượt qua đại dịch.
Triển khai kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 19/7/2021 của UBND thành phố về gồm hỗ trợ người có công cách mạng, đối tượng Bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và lao động không có giao kết hợp đồng lao động , tính đến ngày 14/10/2021, toàn thành phố đã thực hiện chi trả hỗ trợ 53.593 người, với số tiền 29.012.000.000 đồng (đạt 100%). Trong đó, có 1.086 lượt người với số tiền 1.086.000.000 đồng; 3.345 lượt đối tượng BTXH với số tiền: 3.345.000.000 đồng; 49.162  lượt đối tượng hộ nghèo, cận nghèovới số tiền: 24.581.000.000 đồng. Cùng với đó, Ban hành Quyết định hỗ trợ cho 15.150 lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (lao động tự do)  với số tiền: 22.437.000.000 đồng. Các quận, huyện đã chi: 14.448 người, với số tiền 21.324.000.000 đồng.

Đà Nẵng thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, so với trước đây, Nghị quyết có bổ sung nhiều chính sách mới như: Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho NLĐ; Hỗ trợ NLĐ ngừng việc; Hỗ trợ trẻ em, lao động đang mang thai, đang nuôi con nhỏ; Hỗ trợ đối với người phải điều trị nhiễm COVID-19 (F0) và người phải thực hiện cách ly y tết (F1); Hỗ trợ đối với đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động nghệ thuật biểu diễn (không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang) và hướng dẫn viên du lịch; Cho vay trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, Nghị quyết cũng phân quyền cho các địa phương căn cứ điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách để xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, mức tiền hỗ trợ đối với NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do COVID-19.
Theo đó, tính đến 14/10/2021, Đà Nẵng đã triển khai các chính sách hỗ trợ cụ thể như sau:
Về hỗ trợ người lao động (NLĐ) tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ), nghỉ việc không hưởng lương: Đã ban hành Quyết định cho 64 đơn vị với 1.028 lao động (trong đó hỗ trợ thêm cho 465 lao động nữ mang thai và trẻ em chưa đủ 6 tuổi), với tổng số tiền là 4.245.490.000 đồng. Các quận, huyện đã chi cho: 1.009 người lao động, với số tiền 4.163.000.000 đồng.
Về hỗ trợ NLĐ ngừng việc: Đã ban hành Quyết định cho 04 đơn vị với 84 lao động (trong đó hỗ trợ thêm cho 26 lao động nữ mang thai và trẻ em chưa đủ 6 tuổi), với tổng số tiền là 112.000.000 đồng. Các quận, huyện đã chi cho: 84 lao động, với số tiền là 112.000.000 đồng.
Về hỗ trợ NLĐ chấm dứt HĐLĐ nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: Đã ban hành Quyết định hỗ trợ cho 204 người lao động (trong đó có hỗ trợ thêm cho 109 lao động nữ mang thai và trẻ em chưa đủ 6 tuổi), với tổng số tiền là 865.840.000 đồng. Trung tâm Dịch vụ việc làm đã thực hiện chi cho 204 người lao động (trong đó có hỗ trợ thêm cho 109 lao động đang nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi), với số tiền là 865.840.000 đồng.
Về hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị COVID-19 cách ly y tế: Đối với F0 điều trị và F1 cách ly tập trung, thành phố đã chi tiền ăn 80.000 đồng/người/ngày nên không hỗ trợ thêm (thành phố Đà Nẵng đã triển khai thực hiện từ năm 2020 đến nay). Trong đó, cđ ban hành Quyết định hỗ trợ cho 358 trẻ em F0, F1, với số tiền 316.500.000 đồng. Các quận, huyện đã thực hiện chi cho 332 trẻ em F0, F1, với số tiền 330.500.000 đồng; hỗ trợ tiền ăn cho 58 đối tượng F0, F1 với số tiền 53.520.000 đồng.
Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật: Đã ban hành Quyết định hỗ trợ cho 34 người, với số tiền 126.140.000 đồng. Đã thực hiện chi cho 34 người, với số tiền 126.140.000 đồng.
Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch: Đã ban hành Quyết định hỗ trợ cho 2.267 người, với số tiền 8.410.570.000 đồng. Đã thực hiện chi cho 2.157 người, với số tiền 7.985.000.000 đồng.
Về hỗ trợ hộ kinh doanh: Đã ban hành Quyết định hỗ trợ cho 781 hộ, với số tiền 2.337.000.000 đồng. Các quận, huyện đã thực hiện chi cho 673 hộ, với số tiền 2.013.000.000 đồng.
Bên cạnh đó, BHXH thành phố còn giảm mức đóng BHTNLĐ, BNN; tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất cho 9.047 đơn vị, với 175.313 người, với số tiền: 20.009.141.787 đồng. Tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất cho 20 đơn vị, với 3.279 người, số tiền 11.158.934.572 đồng.
Chi nhánh NHCSXH đã quyết định cho 18 đơn vị vay vốn, với 1.064 lao động, với số tiền là: 4.122.720.000 đồng. Trong đó: Cho vay trả lương ngừng việc: 16 đơn vị, với 732 lượt lao động, với số tiền 2.821.280.000 đồng và cho vay phục hồi sản xuất: 02 đơn vị, với 332 lao động với số tiền: 1.301.440.000 đồng. Tổng số kinh phí đã hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 19/7/2021 của UBND thành phố là 103.246.856.359 đồng.
Tại chương trình “Hội đồng nhân dân với cử tri” do HĐND TP Đà Nẵng tổ chức ngày 13/10, ông Nguyễn Đăng Hoàng, Giám đốc Sở LĐ-TB & XH Đà Nẵng cho biết, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, với việc áp dụng “ai ở đâu thì ở đó” và quyết định cách ly y tế từng khu vực, thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ cho hơn 225.000 hộ với hơn 113 tỷ đồng, mỗi hộ 500.000 đồng. Tuy nhiên, do thời gian lập danh sách chỉ trong 1,5 ngày nên các địa phương chưa khảo sát hết, dẫn đến thiếu sót. Hiện sở tiếp tục đề xuất hỗ trợ cho hơn 37.000 hộ chưa nhận được 500.000 đồng với tổng số tiền hơn 18,9 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Sở LĐ-TB&XH cũng đang làm tờ trình hỗ trợ cho hơn 69.000 đối tượng gồm thợ hồ, sửa xe, đan lưới, người đánh giày… dự kiến khoảng 103 tỷ đồng. Tuy nhiên, tùy vào nguồn lực của thành phố, nếu được thống nhất, Sở sẽ tiến hành khảo sát.
Hà Giang