Lao động
Cựu chiến binh Hà Nội thoát nghèo, ổn định cuộc sống nhờ nguồn vốn tín dụng ưu đãi
03:24 PM 30/11/2017
(LĐXH) Hội CCB Thành phố Hà Nội và các cấp Hội CCB cơ sở đã thực sự coi trọng việc tổ chức, giúp đỡ hội viên được tiếp cận vốn vay ưu đãi từ NHCSXH để giải quyết việc làm, cải thiện, nâng cao đời sống, phấn đấu đạt chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương và của tổ chức Hội.
Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Hà Nội trao Bằng khen cho các tập thể ở Quận Hà Đông
đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động cho vay vốn tín dụng ưu đãi.
Bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, thực hiện Đề án 03 của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội khóa V, các cấp Hội CCB Thủ đô đã vận động hội viên giúp nhau phát triển kinh tế nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững, xóa nhà dột nát. Hội đã nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm CCB Thành phố và thường xuyên củng cố, phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn. Tổng dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội đến tháng 6/2017 đạt 726,8 tỷ đồng, tăng 204,5 tỷ đồng (tăng 48,3%) so với cuối nhiệm kỳ khóa IV. Vốn do hội viên đóng góp đạt 82,496 tỷ đồng đã giúp đỡ 31.668 hộ hội viên vay để sản xuất kinh doanh góp phần giảm 2452 hộ hội viên nghèo, 4327 hộ cận nghèo, xóa 320 nhà dột nát. Cựu chiến binh các quận nội thành đã tích cực phát triển kinh tế góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng tỷ trọng dịch vụ thương mại và xây dựng; cựu chiến binh các huyện ngoại thành tích cực chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao và phát huy kinh tế làng nghề, nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
Trong bối cảnh kinh tế đất nước và Thủ đô còn nhiều khó khăn do tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu, các doanh nghiệp do cựu chiến binh Thủ đô làm chủ vẫn duy trì hoạt động và từng bước nâng cao hiệu quả, mỗi năm đóng góp vào ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Với số lượng 2.482 đơn vị sản xuất kinh doanh cùng hàng vạn gia đình cựu chiến binh tham gia làm kinh tế, 5 năm qua các cấp Hội CCB Hà Nội đã tạo ra 75.413 việc làm thường xuyên cho con, cháu và các cựu chiến binh, góp phần thực hiện tốt chủ trương phát triển kinh tế- xã hội của Thành phố bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.
Sự phối hợp giữa Hội CCB Thành phố, các quận, huyện, thị Hội; giữa Hội CCB cơ sở với chính quyền và NHCSXH khá chặt chẽ, tạo nên sự đồng thuận và mang lại hiệu quả cao. Thành Hội và các cấp Hội CCB cơ sở đã thực sự coi trọng việc tổ chức, giúp đỡ hội viên được tiếp cận vốn vay ưu đãi từ NHCSXH để giải quyết việc làm, cải thiện, nâng cao đời sống, phấn đấu đạt chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương và của tổ chức Hội. Chính vì vậy, các chỉ tiêu sử dụng nguồn vốn, về dư nợ, số hộ được vay, số lao động có việc làm, có thu nhập ổn định, tỷ lệ giảm nghèo hàng năm đều tăng, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế- xã hội của Thành phố. Tất cả các công đoạn của quá trình vay vốn được thực hiện tốt bảo đảm nguyên tắc “vay đúng đối tượng, sử dụng vốn vay đúng mục đích và hiệu quả, trả lãi đúng hạn”.
Nhờ nguồn vốn vay, tín dụng ưu đãi của NHCSXH, kết hợp với sự năng động, sáng tạo, quyết tâm vươn lên của Hội viên, các cấp hội, đến nay Hội CCB Hà Nội đã giảm được 6.664 hộ nghèo (4,2 % tổng số hội viên) và giảm được 8.454 hộ cận nghèo (6,05 % tổng số hội viên). Tính đến tháng 6/2017, Hội CCB Hà Nội còn 1.568 hộ nghèo (0,6 % tổng số hội viên) và 3.007 hộ cận nghèo (1,15 % tổng số hội viên).
Thảo Lan