VIDEO
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
Cùng trẻ em vượt qua đại dịch Covid-19
Cập nhật: 2 giờ trước
Nghị Quyết số 68 và Quyết định 23 của Chính phủ đã quy định về một số chính sách hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, trong đó có đối tượng là trẻ em.