Kinh tế
Cung cấp cho doanh nghiệp kiến thức về huy động và sử dụng vốn hiệu quả
08:22 AM 03/04/2018
(LĐXH) Vừa qua, tại Hà Nội, Công ty Cổ Phần Tái Cấu Trúc Doanh NghiệpViệt (Verco) đã phối hợp với Kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV tổ chức khóa Huấn luyện “Giải mã gọi vốn” cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs).
Khóa huấn luyện có sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng – Đầu tư như: Giám đốc tài chính ThacoGroup; Chuyên gia tái cấu trúc, ông Nguyễn Kim Hùng – CEO của Verco; Trưởng phòng tín dụng doanh nghiệp ngân hàng MB Bank; Chuyên gia phong thủy trong lĩnh vực đầu tư; Tổng Giám đốc công ty cho thuê tài chính BIDV – SumiTrust Leasing.
Theo báo cáo của chính phủ, tính chung cả năm 2017, cả nước có 126.859 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1.295,9 nghìn tỷ đồng, tăng 15,2% về số doanh nghiệp và tăng 45,4% về số vốn đăng ký so với năm 2016; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 10,2 tỷ đồng, tăng 26,2%.
Đông đảo học viên từ các doanh nghiệp tham gia khóa huấn luyện "Giải mã gọi vốn".
Tuy nhiên, cũng trong năm 2017, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động là 60.553 doanh nghiệp. Trong tổng số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, có 9.234 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 42,6%); 6.882 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 31,7%); 3.665 công ty cổ phần (chiếm 16,9%); 1.900 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 8,8%) và 3 công ty hợp danh. Theo lĩnh vực hoạt động, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong ngành bán buôn, bán lẻ là 8,6 nghìn doanh nghiệp (chiếm 39,7%), tăng 7,1% so với năm trước; 3,2 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 14,6%), tăng 11,1%; 2,8 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,8%), tăng 7,3%; 1,2 nghìn doanh nghiệp dịch vụ lưu trú và ăn uống (chiếm 5,5%), tăng 5,8%….
Đối với doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, có 17.300 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 44,5%); 11.377 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 29,3%); 7.485 công ty cổ phần (chiếm 19,2%); 2.706 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 7%) và 1 công ty hợp danh.
Khóa huấn luyện cung cấp cho các doanh nghiệp các giải pháp hữu ích huy động và sử dụng vốn.
Vậy nguyên nhân nào khiến doanh nghiệp lại thất bại? Điều này sẽ được các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính giải đáp trong KHÓA HUẤN LUYỆN “GIẢI MÃ GỌI VỐN”.
Khóa huấn luyện sẽ chia sẻ đến doanh nghiệp những kiến thức hữu ích về:
-Nguyên lý dòng chảy tiền tệ, định chế tài chính.
-Cơ cấu, cấu trúc vốn doanh nghiệp
-Giải pháp huy động vốn từ quỹ đầu tư
-Giải pháp huy động vốn từ ngân hàng
-Giải pháp huy động vốn từ tổ chức cho thuê tài chính
-Sử dụng vốn hiệu quả
-Chiến lược tài chính ngắn, trung và dài hạn
-Phong thủy trong gọi vốn
-Kịch bản huy động vốn
Khóa huấn luyện sẽ được hướng dẫn theo phương pháp “cầm tay chỉ việc” bởi đội ngũ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Tài chính–Ngân hàng–Đầu tư.
Đây là Chương trình ý nghĩa dành cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs).
Thảo Lan