Lao động
Công ty Điện lực Yên Bái đẩy mạnh phong trào bảo đảm an toàn vệ sinh lao động
10:07 AM 02/06/2020
(LĐXH)- Công ty Điện lực Yên Bái triển khai tháng Công nhân và tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020 với những việc làm thiết thực.
Thông tin từ Công ty Điện lực Yên Bái cho biết: Hưởng ứng tháng Công nhân và tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020 (từ ngày 01 - 31/5/2020) với chủ đề “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc”, Công ty Điện lực Yên Bái đã thành lập Ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực tại Công ty, các đơn vị trực thuộc.
Ngành điện Yên Bái luôn bảo đảm điện cho địa phương
Theo đó, Ban chỉ đạo sẽ có nhiệm vụ phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động để đẩy mạnh các phong trào đảm bảo ATVSLĐ; động viên, khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến cải tiến thiết bị, máy móc… nhằm cải thiện điều kiện môi trường làm việc, giảm nhẹ sức lao động; tổ chức lấy ý kiến tập thể người lao động tham gia xây dựng nội quy, quy định quản lý về ATVSLĐ, kế hoạch bảo hộ lao động (BHLĐ), đánh giá việc thực hiện các chế độ chính sách BHLĐ, biện pháp đảm bảo an toàn, sức khỏe người lao động.
Đồng thời, phối hợp với các cấp chính quyền trong việc tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động, người sử dụng lao động thực hiện tốt các quy định pháp luật về BHLĐ; chấp hành quy trình, quy phạm, các biện pháp làm việc an toàn. 
Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp nhằm đảm bảo công tác an toàn vệ sinh lao động trong toàn Công ty như: Kiểm tra công tác kỹ thuật an toàn-BHLĐ, PCCC, Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) trong đơn vị và ngoài hiện trường; phối hợp với công đoàn cơ sở tổ chức thực hiện các công việc cụ thể được quy định trong tiêu chuẩn kiểm tra, chấm điểm công tác ATVSLĐ và định kỳ tổ chức việc kiểm tra chấm điểm công tác ATVSLĐ theo quy định; phối hợp với các bộ phận chức năng của đơn vị định kỳ diễn tập xử lý sự cố, tai nạn, cấp cứu người bị điện giật, PCCC và PCTT&TKCN…
Cùng với đó, tiếp tục làm tốt việc bồi huấn, sát hạch công tác an toàn theo các bước quy định, thực tập nâng cao tay nghề cho công nhân…; đề ra các biện pháp cụ thể để ngăn ngừa cho người lao động làm việc, kể cả việc áp dụng các hình thức kỷ luật thích đáng nếu không thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo ATVSLĐ; xử lý kịp thời các thiếu sót phát hiện qua kiểm tra, các kiến nghị của các tổ sản xuất, các đoàn thanh tra, kiểm tra có liên quan; thực hiện và đề xuất cấp trên giải quyết các vấn đề thuộc về chính sách đối với lao động nữ, chế độ nghỉ ngơi, ăn giữa ca, bồi dưỡng hiện vật cho người lao động…
Sử dụng an toàn thiết bị nâng khi sửa chữa lưới điện tại Công ty Điện lực Yên Bái
Hoạt động tuyên truyền và tăng cường các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc cũng được Điện lực Yên Bái chú trọng, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của các  đơn vị và người lao động trong việc cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo sức khỏe, đảm bảo tính mạng của người lao động; xây dựng văn hóa an toàn nơi làm việc, chủ động phòng ngừa, giảm ô nhiễm môi trường lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đảm bảo sự ổn định, bền vững trong hoạt động kinh doanh…
Lãnh đạo Công ty Điện lực Yên Bái khẳng định, với một loạt hoạt động triển khai trước và trong tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020 đã động viên, khích lệ tinh thần thi đua lao động sản xuất vượt qua khó khăn thách thức, đồng hành cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo cấp điện ổn định liên tục cho tỉnh Yên Bái./.
Hồng Minh