Lao động
Công ty Cổ phần Thủy sản Sóc Trăng: Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần 2 năm 2018
08:51 AM 09/05/2018
(LĐXH)-Trong năm qua, bằng sự quyết tâm, năng động, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, Công ty Cổ phần Thủy sản Sóc Trăng đã nổ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đề ra, góp phần đảm bảo môi trường làm việc an toàn và nâng cao tinh thần, sức khỏe và đời sống của tập thể cán bộ, công nhân lao động trong toàn đơn vị.
Hiện nay, tổng số cán bộ, công nhân lao động của Công ty Cổ phần Thủy sản Sóc Trăng là 2.275 người, trong đó có 1.533 nữ. Xác định công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho người lao động về ý thức, tác phong, kỷ luật làm việc an toàn, nghiêm túc theo nề nếp công nghiệp đúng giờ, gọn gàng, ngăn nắp, Công ty luôn phối hợp với bộ phận công đoàn phổ biến, quán  triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Công đoàn cấp trên, các chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng các hình thức phong phú, da dạng phù hợp như: tuyên truyền tập trung, hệ thống loa nội bộ, phát tài liệu, tờ rơi,…  cho trên 90% công nhân lao động. Nhờ đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị  và ý thức chấp hành pháp luật một cách nghiêm túc của người lao động; củng cố thêm niềm tin của họ vào sự lãnh đạo của Đảng, an tâm lao động sản xuất, tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phong trào học tập nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý cơ sở cấp tổ, đội trở lên và công nhân lao động cũng được công ty quan tâm thông qua các chương trình bồi dưỡng về quản lý sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm, các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ… Ngoài ra, công ty còn tạo điều kiện cho cán bộ, công nhân lao động dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn ngắn ngày về chuyên môn do các cơ quan chức năng tổ chức và tham gia học các lớp nâng cao về văn hóa, ngoại ngữ, tin học,… 
Để thực hiện sản xuất an toàn, hiệu quả, Ban lãnh đạo công ty  và tổ chức công đoàn đã tích cực phối hợp với nhau để tổ chức hiệu quả, thiết thực các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả”. Kết quả đã có nhiều công trình, đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tế đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao như: các công trình sữa chữa, lắp đặt các hệ thống máy móc, thiêt bị; cải tiến các dụng cụ sản xuất phù hợp đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ sản xuất; phát triển được một số sản phẩm mới có giá trị gia tăng, mở rộng thêm thị trường trong và ngoài nước, góp phần tiết kiệm và làm lợi cho công ty hàng trăm triệu đồng, đồng thời giúp giảm sức lao động, tạo điều kiện môi trường làm việc tốt hơn, an toàn hơn cho người lao động. 
Công ty Cổ phần Thủy sản Sóc Trăng tham gia Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Sóc Trăng lần thứ 2 năm 2018
Với đặc thù đông lao động nữ nên Công ty luôn chú trọng đến việc thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với lao động nữ như BHXH, BHYT, BHTN, ốm đau, thai sản, làm đêm, thêm giờ, nghỉ lễ, nghỉ phép, vệ sinh phí…; thực hiện bình đẵng nam nữ trong tuyển dụng, phân công lao động, bố trí cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, tiền lương, tiền thưởng và các chế độ khác; tạo điều kiện cho lao động nữ tham gia tốt các phong trào do công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên tổ chức; phát động và vận động nữ đoàn viên, người lao động tham gia phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Kết quả, hàng năm có trên 90% nữ đoàn viên, người lao động đạt danh hiệu. 
Nhìn chung, bên cạnh việc thúc đẩy hoạt động sản xuất, công tác chăm lo đời sống cho công nhân lao động cũng được quan tâm, Công ty và bộ phận công đoàn công ty đã tham gia với thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với công nhân lao động như: thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho 100% công nhân lao động có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên, xét nâng lương hàng năm;... hỗ trợ, thăm hỏi đoàn viên khi gặp khó khăn, ốm đau, tai nạn, … với mức từ 500.000 đồng đến 3.000.000 đồng/suất chi tổng số tiền  hơn 85 triệu đồng trong hơn 5 năm qua; giải quyết cho hơn 430 trường hợp công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn mượn vốn từ nguồn quỹ của Công đoàn, trả dần theo kỳ lãnh lương hàng tháng với số vốn trên 01 tỷ đồng; thực hiện tốt các hoạt động xã hội của công đoàn như: vận động đóng góp quỹ “Ngày vì người nghèo”, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Mái ấm Công đoàn trên 300 triệu đồng, góp phần ổn định cuộc sống người lao động để họ an tâm làm việc.
Đặc biệt, để nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lĩnh vực này trong các cơ sở sản xuất kinh doanh; cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động; chủ động phòng ngừa, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, ngày 8/5/2018 vừa qua, Công ty Cổ phần Thủy sản Sóc Trăng đã cử một số công nhân lao động tham gia Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Sóc Trăng lần thứ 2 do UBND tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND thị xã Vĩnh Châu tổ chức. Tại Lễ phát động này, đại diện công ty khẳng định: Trước trong và sau Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 2, Công ty đã và sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức đầy đủ về trách nhiệm của Ban giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trong công tác bảo hộ lao động, đảm bảo an toàn vệ sinh, lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại Công ty theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật về lĩnh vực này trong toàn thể người lao động; xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gắn với việc lập kế hoạch, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện lao động cho người lao động tại doanh nghiệp; phát động phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào thi đua lao động đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động thật sâu rộng đến người lao động. Bên cạnh đó, công ty sẽ trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân và thực hiện các chế độ về an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với người lao động theo quy định của Nhà nước; tổ chức huấn luyện cho về an toàn, vệ sinh lao động, tập huấn về sơ cấp cứu tại doanh nghiệp. Đặc biệt, cố gắng tổ chức quan trắc, rà soát, kiểm tra  môi trường lao động, có biện pháp ngăn ngừa, loại trừ các yếu tố nguy hiểm, có hại đối với người lao động, bảo đảm môi trường lao động an toàn cho người lao động; kiểm định định kỳ máy móc, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa và tránh được những tai nạn lao động đáng tiếc xảy ra./.
Mỹ Hạnh