Xã hội
Công tác Lao động – Thương binh xã hội Quảng Ninh - Đạt nhiều kết quả quan trọng trong năm 2020
06:19 PM 22/01/2021
(LĐXH) – Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành, công tác Lao động, Người có công và Xã hội của tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần vào việc ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Ông Nguyễn Hoài Sơn, Giám đốc Sở thăm, tặng quà ông Đặng Văn Lục ( bị nhiễm chất độc hóa học tỷ lệ 61-80% do chiến tranh)
tại khu Nhuệ Hổ, phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã chủ động tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh một số nội dung quan trọng để triển khai nhiệm vụ của ngành; thực hiện các chủ đề và chỉ đạo của Tỉnh như: Trình HĐND ban hành 04 Nghị quyết: Một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo an sinh xã hội và ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề theo danh mục nghề khuyến khích đào tạo của tỉnh; hỗ trợ  chi phí học tập cho học sinh tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025; Chính sách hỗ trợ một số đối tượng trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Hỗ trợ kinh phí nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội giai đoạn 2021 - 2025;
Ban hành các chương trình, kế hoạch, quyết định, văn bản chỉ đạo của tỉnh, như: Thực hiện Thông báo số 2208-TB/TU ngày 03/9/2019 của Thành ủy Hà Nội và Tỉnh ủy Quảng Ninh về kết luận hội nghị hợp tác, phát triển giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng -an ninh; Thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2020- 2025; Triển khai Tháng hành động vì trẻ em; tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; tổ chức đối thoại về công tác ATVSLĐ năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, vận động xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh; thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2020; ban hành Chương trình việc làm giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025. tăng cường các giải pháp đảm bảo thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh...
Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực của ngành cơ bản đều vượt kế hoạch đề ra: (1) Chỉ tiêu theo Nghị quyết của HĐND tỉnh: Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,29%, từ 0,52% cuối năm 2019 xuống còn 0,23% năm 2020, đạt 113% kế hoạch; Tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 85%, trong đó có bằng cấp chứng chỉ là 45,5%, đạt 100% kế hoạch năm. (2Các chỉ tiêu hướng dẫn của ngành: Tạo việc làm tăng thêm cho 14.048 lao động, đạt 73,94% so với kế hoạch đề ra, duy trì mở rộng việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm cho 5.336 người lao động. Số người tham gia BHXH ước thực hiện 263.050 người (trong đó: tham gia BHXH bắt buộc là 241.800 người, BHXH tự nguyện là 21.250 người) đạt 41,1% (KH năm là 40,3%) so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia BHXH. Tỷ lệ tham gia BHTN trong lực lượng lao động có khả năng tham gia là 35,86% (đạt 99%). Tuyển sinh đào tạo nghề cho 37.625 người, đạt 107% so với kế hoạch (Hệ Cao đẳng và Trung cấp: 6.347 người, đạt 104% kế hoạch; Sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng: 31.278 người, đạt 105% so với kế hoạch, trong đó đào tạo nghề cho lao động nông thôn là 2.281 người, đạt 118% kế hoạch năm). Tiếp tục duy trì 100% hộ gia đình người có công (thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ) có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú; 100% xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ, người có công; 100% đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội được thụ hưởng chính sách trợ giúp xã hội và các chính sách xã hội liên quan. Cai nghiện ma túy cho 900 lượt người, đạt 100% KH năm (trong đó tiếp nhận 715 lượt người cai nghiện tập trung tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh (đạt 102%), cai nghiện tại cộng đồng là 200 lượt người đạt 100%). Duy trì 25 Đội  hoạt động xã hội tình nguyện (đạt 100% kế hoạch năm); 122 xã, phường có chuyển hóa mạnh, giảm tệ nạn ma túy, mại dâm (đạt 139% kế hoạch năm).
Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, năm 2021, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội Quảng Ninh sẽ triển khai toàn diện, có kết quả các nhiệm vụ của ngành, trong đó tập trung phấn đấu hoàn thành một số chỉ tiêu cơ bản như: Tỷ lệ giảm nghèo duy trì mức giảm trung bình 0,09%/năm, tương đương 320 hộ nghèo, cuối năm 2021 số hộ nghèo trên địa bàn tỉnh còn 527 hộ, tương đương tỷ lệ hộ nghèo còn 0,14%; Số lao động được tạo việc làm: tạo việc làm tăng thêm 14.000 lao động; 400 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Số người tham gia BHXH toàn tỉnh năm 2021 là 270.540 người; trong đó: BHXH bắt buộc là 248.540, BHXH tự nguyện là 22.000 (bằng 41,94% lực lượng lao động trong tuổi có khả năng tham gia BHXH); Tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp mới cho 38.000 người, trong đó: trình độ đào tạo cao đẳng và trình độ trung cấp 6.500, trình độ đào tạo sơ cấp và đào tạo thường xuyên 31.500 (trong đó đào tạo nghề cho LĐNT 1.875 người); góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đạt 85,5%, trong đó tỷ lệ lao động đã qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 46%./.
Minh Cảnh