VIDEO
Minh Quân
Công đoàn Tạp chí Lao động và Xã hội tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028
Cập nhật: 2 giờ trước
(LĐXH) - Ngày 16/03/2023, Công đoàn Tạp chí Lao động và Xã hội tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028. Thông qua Đại hội, Công đoàn Tạp chí Lao động và Xã hội cũng đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 – 2028 cùng 3 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.