Thời sự
Công đoàn Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018
10:56 PM 17/01/2019
(LĐXH) - Đó là đánh giá của đồng chí Lê Tấn Dũng, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 do Công đoàn Bộ tổ chức chiều 17/1/2019.
Tới dự Hội nghị còn có đồng chí Hoàng Bảo Trung, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam; đồng chí Đào Ngọc Thịnh, Vụ trưởng – Chủ tịch Công đoàn Bộ cùng các Chủ tịch, Ủy viên BCH Công đoàn các đơn vị trong Bộ.
Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đánh giá cao hoạt động của các cấp Công đoàn Bộ trong năm 2018
Theo báo cáo, năm 2018, Công đoàn Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội dưới sự chỉ đạo của Ban Cán sự, Đảng ủy Bộ và Công đoàn Viên chức Việt Nam đã  tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ  XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội khóa VIII, Nghị quyết Đại hội IV, Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội khóa VIII và các văn bản chỉ đạo của Đảng và Công đoàn cấp trên.
Công đoàn Bộ và các công đoàn trực thuộc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra trong kế hoạch hoạt động, đã động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; đoàn viên công đoàn là công chức các đơn vị đã tích cực tham mưu cho đơn vị và Bộ trong việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội do Bộ quản lý, trong đó có các nội dung liên quan đến chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
Chủ tịch Công đoàn Bộ Đào Ngọc Thịnh tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Tấn Dũng và Công đoàn Viên chức Việt Nam
 Đoàn viên công đoàn các đơn vị tích cực tham gia các phong trào văn hóa, thể thao nhân dịp mừng Đảng, mừng xuân, chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3... Chào mừng Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam.
 Công đoàn các cấp đã kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn thuộc đối tượng chính sách và đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thăm hỏi ốm đau, việc hiếu, việc hỷ, chúc mừng sinh nhật… đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.
 Công đoàn Bộ và đa số các công đoàn cơ sở thực hiện việc thu – chi, xây dựng dự toán, quyết toán tài chính công đoàn theo đúng quy định hiện hành, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của công đoàn cấp trên.
Đại diện các đơn vị trong Bộ phát biểu ý kiến tại Hội nghị
Tuy nhiên, hoạt động công đoàn trong năm qua cũng còn một số hạn chế. Một số đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và Hội nghị người lao động chưa bảo đảm thời gian theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Chế độ thông tin báo cáo của một số công đoàn cơ sở chưa đảm bảo tiến độ, ảnh hưởng đến việc tổng hợp nội dung, số liệu chung để xây dựng báo cáo của Công đoàn Bộ.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đánh giá cao những nỗ lực của các cấp Công đoàn Bộ trong năm 2018, đặc biệt là trong việc tham gia xây dựng thể chế; duy trì tiếp công dân và hoạt động thành tra nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên; tích cực đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Những kết quả đó đã góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được Quốc hội và Chính phủ giao.
Thứ trưởng cũng chỉ đạo trong năm 2019, Công đoàn Bộ và các cấp Công đoàn cần tập trung thực hiện tốt 8 nhiệm vụ đã được Công đoàn đề ra, trong đó cần tập trung vào các hoạt động trọng tâm và thế mạnh của từng đơn vị, đặc biệt là cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII, Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 01/NQ-CĐVC ngày 09/01/2014 của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa IV về đẩy mạnh công tác tuyên truyền chương trình Tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020; đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triệt, triển khai và cụ thể hóa các tiêu chí Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên. Tăng cường hoạt động dân chủ tại cơ sở. Vận động cán bộ, đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; chú trọng tổ chức các hoạt động thiết thực vì lợi ích đoàn viên; tăng cường các hoạt động xã hội của các cấp công đoàn; tiếp tục chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên...
PV