Thời sự
Chương trình tập huấn “Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về chuyển đổi số và kỹ năng công nghệ thông tin” năm 2022 cho cán bộ đoàn và đoàn viên ưu tú Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
02:24 PM 19/09/2022
(LĐXH) – Ngày 15-9-2022, tại Tuyên Quang, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Lao động - Xã hội phối hợp Đoàn Thanh niên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức lớp tập huấn “Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về chuyển đổi số và kỹ năng công nghệ thông tin” năm 2022 cho cán bộ đoàn và đoàn viên ưu tú của các chi đoàn cơ sở thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Toàn cảnh chương trình tập huấn
Tham dự lớp tập huấn, có đồng chí Lê Đức Quang Phó hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Lao động – Xã hội; PGS.TS Đặng Khắc Ánh Trưởng Khoa Quản lý nhà nước  và Xã hội, Học viện Hành chính Quốc gia; cùng với các học viên là cán bộ đoàn và đoàn viên ưu tú của các chi đoàn, đoàn cơ sở thuộc Đoàn Bộ Lao động – Thương binh  và Xã hội.
Phát biểu khai mạc chương trình, Phó hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Lao động – Xã hội Lê Đức Quang nhấn mạnh:“Mục tiêu của lớp tập huấn là nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của lãnh đạo và cán bộ của các cơ quan trong việc thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số; Nâng cao kỹ năng công nghệ thông tin cho các đối tượng tham gia vào quá trình chuyển đổi số quốc gia; Nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyển đối số trong từng lĩnh vực, từng nghành, từ đó, ứng dụng công nghệ số và sử dụng dữ liệu số một cách sâu rộng trong toàn bộ các hoạt động lĩnh vực lao động, người có công và xã hội phục vụ người dân, doanh nghiệp; đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước của Bộ, nghành; hình thành cơ sở dữ liệu đầy đủ về lao động, việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, người có công”.
Được biết, thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều văn chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số như: Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số năm 2022.
Thông qua văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đưa ra: Nghị quyết số 01-NQ/BCS ngày 22/4/2022 của Ban cán sự đảng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số lĩnh vực lao động, người có công và xã hội giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 366/QĐ-LĐTBXH ngày 25/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 197/QĐ LĐTBXH ngày 07/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về kiện toàn và đổi tên Ban chỉ đạo cải cách hành chính, ứng dụng CNTT và CPĐT của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Qua đó, Bộ đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 như: Triển khai nhiệm vụ theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu và dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030; Triển khai chi trả cho người dân được hưởng chính sách an sinh xã hội bằng phương thức thanh toán điện tử không dùng đến tiền mặt; xây dựng và triển khai nền tẳng Hợp đồng lao động điện tử theo yêu cầu tại Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/03/2022 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.
PGS.TS Đặng Khắc Ánh - Trưởng Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội, Học viện Hành chính Quốc gia chia sẻ những "Kỹ năng nghiên cứu, xây dựng đề án" tại buổi tập huấn
Đồng chí Trịnh Tuấn Trung, Trưởng phòng Phát triển ứng dụng, Trung tâm Thông tin chia sẻ " Vấn đề chuyển đổi số trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội" 
Trong chương trình tập huấn, các học viên được tiếp thu 3 chuyên đề gồm: Một số vấn đề về chuyển đổi số trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; Một số kỹ năng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ; Kỹ năng nghiên cứu, xây dựng đề án.
Các thành viên tại lớp tập huấn cùng nhau chụp ảnh lưu niệm
Qua lớp tập huấn sẽ giúp đội ngũ cán bộ Đoàn nâng cao năng lực số cho đoàn viên, thanh niên. Đây cũng là cơ hội để các đoàn viên thanh niên cùng giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức các phong trào, hoạt động Đoàn cơ sở, từ đó phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên, góp phần xây dựng và phát triển phong trào Đoàn Bộ./.
Nguyễn Hoàng