Xã hội
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà khai mạc Chương trình đào tạo bồi dưỡng chuyên đề "Vấn đề bạo lực trên cơ sở giới trong thời kỳ Covid..."
05:59 PM 24/12/2020
(LĐXH) - Ngày 24/12/2020 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà đã đến dự và phát biểu khai mạc Chương trình đào tạo và bồi dưỡng "Vấn đề bạo lực trên cơ sở giới trong thời kỳ Covid..."

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm cung cấp cho học viên những thông tin kiến thức cơ bản về giới, bạo lực trên cơ sở giới trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19. Những mục tiêu cụ thể của chương trình bao gồm: Khai niệm cơ bản về giới và bạo lực giới; Những tác động của đại dịch Covid – 19 đối với tình hình bạo lực trên cơ sở giới trong công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ; Ứng dụng của việc hiểu biết về giới, bạo lực trên cơ sở giới trong công  tác vì sự tiến bộ của phụ nữ…

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà phát biểu khai mạc chuyên đề

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh:"Sẽ không có bình đẳng giới nếu không có sự quan tâm của các cơ quan có trách nhiệm trong việc rà soát, nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi toàn diện các chỉnh sách, pháp luật liên quan; không có sự chia sẻ trách nhiệm của nam giới trong gia đình và ngoài xã hội nhằm chấm dứt bạo lực, xâm hại với phụ nữ và trẻ em gái, Phụ nữ cũng cần nâng cao tính tự chủ, sự quyết đoán để tham gia tích cực hơn nữa vào các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, đồng thời chủ động chia  sẻ, tìm kiếm sự giúp đỡ để giải quyết vấn đề bạo lực, xâm hại hơn là lựa chọn  cách im lặng.  Một xã hội bình đẳng là một xã hội không có bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em".

Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội sẽ tạo nên sức mạnh to lớn hướng tới mục tiêu xây dựng một môi trường an toàn, bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em.  Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 được triển khai với chủ đề "Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em” với ý nghĩa là một chiến dịch truyền thông cấp quốc gia nhằm nâng cao nhận thức, huy động sư tham gia, vào cuộc một cách đồng bộ của các cơ quan, tổ chức và mọi người dân, đặc biệt là nam giới trong công tác phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái đã được Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của Bộ triển khai kịp thời đến Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các đơn vị. Đồng thời trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid hiện nay cũng ảnh hưởng không nhỏ đến các khía cạnh của công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ.  Chương trình đào tạo bồi dưỡng với chuyên đề “Vấn đề bạo lực trên cơ sở giới trong thời kỳ Covid" nhằm cung cấp cho các anh chị em làm công tác vì sự tiến bộ phụ nữ và nữ công chức, viên chức của các đơn vị thêm những góc nhìn về vấn đề bạo lực liên quan đến giới đặc biệt là vấn đề bạo lực liên quan đến giới trong thời kỳ Covid, những khó khăn thách thức và cách giải quyết.

Các đại biểu về dự chương trình đào tạo bồi dưỡng...

Mục tiêu đó sẽ trở thành hiện thực nếu tất cả các cấp, các ngành, toàn thể cộng đồng cùng cam kết và có các hành động cụ thể, thiết thực. Hãy coi công tác phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ em không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước mà là trách nhiệm của tất cả các cấp, các ngành và cả cộng đồng. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội sẽ tạo nên sức mạnh to lớn hướng tới mục tiêu xây dựng một môi trường an toàn, bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em. 

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 được triển khai với chủ đề "Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em” với ý nghĩa là một chiến dịch truyền thông cấp quốc gia nhằm nâng cao nhận thức, huy động sư tham gia, vào cuộc một cách đồng bộ của các cơ quan, tổ chức và mọi người dân, đặc biệt là nam giới trong công tác phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái đã được Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của Bộ triển khai kịp thời đến Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các đơn vị.

Minh Quân