VIDEO
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số
Cập nhật: 2 giờ trước
(LĐXH)- “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số” được lựa chọn là chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm nay.
Từ khóa: vì trẻ em