VIDEO
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
Chung tay phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em
Cập nhật: 2 giờ trước
(LĐXH)- Để công tác phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em đạt được hiệu quả tích cực hơn nữa thì rất cần sự phối hợp, vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn xã hội.
Từ khóa: bảo vệ trẻ em