Lao động
Chú trọng công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp
04:51 PM 28/01/2021
Năm 2020 nhiều hoạt động tuyên truyền về công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLÐ) được công đoàn các cấp tổ chức thực hiện. Trong đó tập trung tuyên truyền Tháng Hành động về ATVSLÐ, Tháng Công nhân dưới nhiều hình thức, nội dung liên quan tới việc hướng dẫn công tác ATVSLÐ, cập nhật các chế độ, chính sách liên quan đến đoàn viên, người lao động; kinh nghiệm, gương điển hình thực hiện tốt công tác ATVSLÐ…
Công đoàn các cấp đã phối hợp với thủ trưởng cơ quan, người sử dụng lao động tổ chức 15 lớp tập huấn tuyên truyền về ATVSLÐ thu hút gần 1.000 đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia. Các cấp công đoàn đã cấp phát tranh, sách, ấn phẩm tuyên truyền về công tác ATVSLÐ, phòng chống cháy nổ; treo 347 băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng gắn với chủ đề của Tháng Hành động ATVSLÐ tại nhà máy, công trường, công trình, địa điểm sản xuất. Chú trọng tuyên truyền văn hóa làm việc an toàn, nội dung cụ thể về các quy định của pháp luật về ATVSLÐ; quyền, trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động trong công tác ATVSLÐ; những quy trình, biện pháp làm việc an toàn hướng về các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, khai thác khoáng sản... Trong năm toàn tỉnh có 40 công đoàn cơ sở doanh nghiệp ký kết thi đua đảm bảo ATVSLÐ, phòng chống cháy nổ giữa các tổ đội, phân xưởng; đăng ký đơn vị ATVSLÐ, không để xảy ra tai nạn lao động. Trên 90% doanh nghiệp đã có những hoạt động hưởng ứng công tác ATVSLÐ, như: Vệ sinh khơi thông cống rãnh, sắp xếp nhà xưởng, bố trí nơi sản xuất hợp lý, đảm bảo ATVSLÐ.
Công nhân Công ty Cổ phần Xi măng Ðiện Biên được trang cấp bảo hộ lao động đầy đủ trong quá trình làm việc.
Ông Lê Thanh Hà, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết: Ðơn vị đã chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn, người sử dụng lao động tự kiểm tra, kiểm điểm về công tác ATVSLÐ; phong trào vận động công nhân, viên chức, lao động phát huy sáng kiến cải tiến điều kiện làm việc được duy trì và phát triển ở nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải, sản xuất vật liệu xây dựng… Nhiều sáng kiến được áp dụng vào thực tế sản xuất đem lại hiệu quả cao giảm chi phí tăng lợi nhuận, đảm bảo an toàn vệ sinh, cải thiện môi trường lao động cho doanh nghiệp. Ðội ngũ an toàn vệ sinh viên hàng năm đều được các doanh nghiệp cử tham gia các lớp tập huấn, thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Tiêu biểu như Công ty Cổ phần cấp nước Ðiện Biên, Công ty Cổ phần Xi măng Ðiện Biên, Công ty Xăng dầu Ðiện Biên, Công ty Ðiện lực Ðiện Biên... Cùng với đó các cấp công đoàn đã tăng cường kiểm tra điều kiện làm việc, tình hình sử dụng máy, thiết bị, nhà xưởng, công tác phòng chống cháy nổ; kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách về ATVSLÐ, như: Các nội quy, quy chế về ATVSLÐ, quy trình, biện pháp làm việc an toàn đối với máy, thiết bị, nội quy phòng chống cháy nổ, các trang thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy, phương tiện bảo vệ cá nhân, chế độ bồi dưỡng ảnh hưởng độc hại bằng hiện vật… Năm 2020, công đoàn các cấp trong tỉnh đã tự kiểm tra 143 cuộc tại 143 đơn vị về công tác ATVSLÐ. Liên đoàn lao động tỉnh tham gia điều tra 2 vụ tai nạn lao động, chết 4 người. Trên cơ sở đó tìm ra nguyên nhân gây ra tai nạn lao động, đề ra biện pháp khắc phục tai nạn lao động tương tự hoặc tái diễn xảy ra, giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho nạn nhân và gia đình nạn nhân.
Trên thực tế dù đã đạt được rất nhiều chuyển biến tích cực, song công tác tuyên truyền ATVSLÐ, phòng chống cháy nổ tại một số doanh nghiệp ngoài Nhà nước còn hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu là do các doanh nghiệp này chưa thành lập tổ chức công đoàn, chưa có bộ máy, cán bộ làm công tác ATVSLÐ, mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Càng khó khăn hơn khi trong năm 2020 dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên các doanh nghiệp phải tập trung nguồn lực và các giải pháp phòng chống dịch. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn khiến công nhân, người lao động việc làm không ổn định; điều kiện lao động trong một số lĩnh vực còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Một số doanh nghiệp chưa quan tâm đúng tới việc tổ chức huấn luyện về ATVSLÐ, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo quy định của pháp luật. Việc khai báo khi xảy ra tai nạn lao động tại một số ít doanh nghiệp thực hiện chưa nghiêm túc, thậm chí có doanh nghiệp không chấp hành khai báo theo quy định của pháp luật./.
Gia Kiệt