Thời sự
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đạt tỉ lệ phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất
05:57 PM 25/10/2018
(LĐXH) - Chiều ngày 25/10, Quốc hội đã công bố kết quả việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 chức danh và thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp tục dẫn đầu số phiếu tín nhiệm cao. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung có số phiếu tín nhiệm cao là 258, số phiếu tín nhiệm là 189 và số phiếu tín nhiệm thấp là 25...
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đạt tỉ lệ phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất trong số 48 chức danh
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh năm 2018 được Quốc hội công bố, theo ba mức độ là tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Tổng số phiếu phát ra và thu về là 475. Không chức danh nào có quá nửa tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp và phải ở vào trường hợp "có thể xin từ chức" theo quy định.
Giữ vững sự tin tưởng của đại biểu qua ba lần lấy phiếu (năm 2013, 2014 và 2018), trên cả cương vị Phó chủ tịch cũng như Chủ tịch Quốc hội hiện nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đứng đầu về số phiếu tín nhiệm cao là 437, số phiếu tín nhiệm là 34 và 4 phiếu tín nhiệm thấp.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đạt 393 phiếu tín nhiệm cao, dẫn đầu khối Chính phủ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đạt 393 phiếu tín nhiệm cao, dẫn đầu khối Chính phủ gồm 26 thành viên về sự đánh giá tích cực của đại biểu Quốc hội. Trong khối Chính phủ, ngoài Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ba chức danh có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất là các Phó thủ tướng: Phạm Bình Minh (377); Vương Đình Huệ (354) và Trương Hòa Bình (336).
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đạt 258 phiếu tín nhiệm cao,198 phiếu tín nhiệm và 25 phiếu tín nhiệm thấp, là một trong số những thành viên Chính phủ có số phiếu tín nhiệm thấp ít nhất.
Người nhận được phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, với 137 phiếu. Đây là lần đầu tiên ông Nhạ được các đại biểu Quốc hội đánh giá.
Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể lần đầu tiên được lấy phiếu tín nhiệm và nằm trong nhóm chức danh nhận tín nhiệm thấp nhiều nhất với 107 phiếu. Ông đứng ngay sau lãnh đạo ngành giáo dục về số phiếu này.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đạt 258 phiếu tín nhiệm cao,198 phiếu tín nhiệm và 25 phiếu tín nhiệm thấp

Ở khối Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nhận được 286 phiếu tín nhiệm cao; 171 tín nhiệm và 18 tín nhiệm thấp.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí có kết quả lần lượt: 204 tín nhiệm cao, 229 tín nhiệm và 41 tín nhiệm thấp.

Tổng kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc nhận được 245 tín nhiệm cao, 194 tín nhiệm và 36 tín nhiệm thấp.

Ban Kiểm phiếu đã làm việc xuyên trưa để kịp công bố toàn bộ đánh giá về 48 chức danh. Nghị quyết xác nhận kết quả được thông qua ngay sau đó với 95,67% đại biểu tán thành./.

PV