VIDEO
Theo Truyền hình TP Cần Thơ
Chính sách xã hội: Quan tâm chăm lo người cao tuổi kịp thời
Cập nhật: 2 giờ trước
Huyện Phong Điền là một trong những đơn vị của Thành phố Cần Thơ tích cực triển khai thực hiện chăm lo đầy đủ, kịp thời cho người cao tuổi trên địa bàn.