Lao động
Chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội tổ chức Hội nghị người lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2022
10:15 AM 28/01/2022
(LĐXH)- Ngày 26/01/2022, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) TP Hà Nội tổ chức Hội nghị người lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2022 theo hình thức trực tuyến. Trên 300 cán bộ, viên chức lao động thuộc các phòng chuyên môn nghiệp vụ tại Hội sở Chi nhánh và các Phòng giao dịch NHCSXH quận, huyện, thị xã tham dự hội nghị tại điểm cầu Hội sở chi nhánh và các phòng giao dịch.
Hội nghị đã thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện thỏa ước lao động tập thể năm 2021, kế hoạch triển khai năm 2022 và phát động toàn thể cán bộ thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022 của Chi nhánh.
Theo báo cáo thông qua tại hội nghị, trong năm 2021, Chi nhánh NHCSXH Thành phố Hà Nội đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT), chỉ đạo của Ban điều hành NHCSXH, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, tổ chức chính trị xã hội các cấp, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, vừa thực hiện phòng chống dịch COVID-19 vừa tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần cùng Thành phố thực hiện tốt mục tiêu về giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội năm 2021.
Hội nghị người lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của NHCSXH Hà Nội tại Hội sở Chi nhánh
Nguồn vốn tín dụng chính sách được chuyển tải kịp thời, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng thụ hưởng. Đến 31/12/2021, tổng dư nợ 16 chương trình tín dụng  đạt 11.786 tỷ đồng, tăng 1.619 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng 15.9%. Thông qua 16 chương trình tín dụng chính sách đã giúp cho trên 117 ngàn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, trong đó có 3.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, 79.000 lượt khách hàng vay vốn chương trình tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, góp phần thu hút, tạo việc làm cho 87.000 lao động, góp phần hoàn thành 54% kế hoạch  giải quyết việc làm của Thành phố năm 2021 (trong đó, riêng nguồn Ủy thác thành phố cho vay trên 49.400 lượt khách hàng, góp phần thu hút, tạo việc làm cho gần 52.400 lao động); cho vay 157 lượt người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 38.020 lượt người lao động do ảnh hưởng của dịch COVID-19; 105 khách hàng vay vốn để mua nhà ở xã hội; trên 34.500 hộ gia đình vay vốn để xây mới, cải tạo trên 69.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn...Vốn tín dụng chính sách đã góp phần thực hiện các mục tiêu về giảm nghèo, tạo việc làm, hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 vay vốn khôi phục sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố.
Lãnh đạo Chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội trao cờ thi đua cho các Phòng giao dịch NHCSXH quận, huyện 
hoàn thành tốt nhất các chuyên đề thi đua
Các chương trình tín dụng chính sách giải ngân qua NHCSXH đã góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô. Trong năm 2021, Chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội lần thứ 7 liên tiếp được nhận Cờ thi đua đơn vị xuất sắc nhất toàn quốc.
Phát biểu tại hội nghị, bà Lê Thị Đức Hạnh – Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà toàn thể cán bộ Chi nhánh NHCSXH thành phố đã đạt được. Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2021, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội kêu gọi toàn thể người lao động nỗ lưc phấn đấu, quyết tâm, quyết liệt thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2022; phấn đấu 100% hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn mới giai đoạn 2021-2025 có nhu cầu và đủ điều kiện đều được vay vốn các chương trình tín dụng chính sách và tiếp cận các dịch vụ do chi nhánh cung cấp. Tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền bố trí nguồn vốn ủy thác từ Ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn cho vay; phấn đấu hoàn thành trên 99% kế hoạch dư nợ và huy động vốn được Trung ương giao; duy trì 100% số Tổ Tiết kiệm và Vay vốn thực hiện huy động tiền gửi tiết kiệm; 100% nợ đến hạn được xử lý kịp thời theo quy định; Tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,05%, phấn đấu  tối thiểu có 11 đơn vị quận, huyện, thị xã không có nợ quá hạn và tăng khoảng 5 đến 7 xã, phường, thị trấn không có nợ quá hạn. Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo, tạo tiệc làm, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội của thành phố năm 2022.
Phòng giao dịch NHCSXH quận, huyện, thị xã tham dự hội nghị dưới hình thức trực tuyến
Đối với công tác đoàn thể: tiếp tục quan tâm, chăm lo tới đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, người lao động. Thực hiện tốt các chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật, của ngành và các nội dung thỏa ước lao động tập thể. Phấn đấu 100% cán bộ, người lao động hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao. Tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở, phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên cũng như trách nhiệm của từng cán bộ, người lao động trong việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở. Thực hiện tốt công tác chuyên môn và đảm bảo an toàn, phòng chống dịch COVID-19. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng để kịp thời động viên khuyến khích, tuyên dương, khen thưởng cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Quan tâm tổ chức có hiệu quả phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, đồng thời, tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa.
Năm 2021, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội TP Hà Nội đã được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tặng bằng khen cho 6 tập thể, 25 cá nhân và nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen, giấy khen của các cấp cho thành tích hoạt động trong năm 2020, 2021.
Tại hội nghị, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội đã trao cờ thi đua cho Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ba Vì đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc nhất chi nhánh và 5 phòng giao dịch NHCSXH quận, huyện hoàn thành tốt nhất các chuyên đề thi đua năm 2021./.
Thảo Lan