VIDEO
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
Chắp cánh ước mơ học sinh nghèo vùng cao
Cập nhật: 2 giờ trước
Hiệu quả của chương trình “Nâng bước em đến trường” đã chắp cánh cho ước mơ học cái chữ để thành người có ích của học sinh vùng cao, vùng biên giới...