VIDEO
Theo THLC
Chăm lo cho gia đình thương binh, liệt sỹ - Những kết quả đáng mừng ở Lào Cai
Cập nhật: 2 giờ trước
(LĐXH)- Trong những năm qua, tỉnh Lào Cai đã chú trọng làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn.