Giáo dục - Nghề nghiệp
Cao đẳng Nghề Sóc Trăng: Phấn đấu năm 2025 đạt tiêu chí Trường cao đẳng chất lượng cao
04:08 PM 21/12/2021
(LĐXH) - Năm 2021, mặc dù phải trải qua nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh kéo dài trên địa bàn tỉnh nhưng với tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm cao; không ngừng sáng tạo của tập thể cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên, theo đó Trường Cao đẳng nghề Sóc Trăng bảo đảm thích ứng với trạng thái bình thường mới vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 và triển khai hiệu quả các hoạt động chuyên môn. Từ đó, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm; tạo tiền đề cho mục tiêu phát triển của nhà trường trong thời gian tới, phấn đấu đạt tiêu chí Trường cao đẳng chất lượng cao vào năm 2025.

Trường Cao đẳng Sóc Trăng phấn đấu năm 2025 đạt tiêu chí Trường cao đẳng chất lượng cao 

Triển khai đồng bộ các giải pháp

Thầy Lâm Dủ Nhơn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng cho biết, với phương châm “Sáng tạo, vượt khó, chất lượng”, trong năm 2021, Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng đã kịp thời triển khai đồng bộ các giải pháp đầu tư thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Trường, như: Công tác tư vấn, tuyển sinh; Công tác đào tạo; Công tác quản lý,… Qua đó, đến thời điểm này đã đảm bảo hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm, trong có một số kết quả bật như:

Tuyển sinh mới được 922 học sinh, sinh viên, đạt 108% chỉ tiêu kế hoạch UBND tỉnh giao cho. Nâng tổng số HSSV có mặt đầu năm học 2021 – 2022 là 2.281 HSSV. Đây là kết quả rất đáng khích lệ trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, địa phương phải triển khai các giải pháp giãn cách xã hội thời gian dài, từ giữa tháng 5 năm 2021.

Nhằm thích ứng với tình hình mới, Nhà trường đã kịp thời chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị; tập huấn chuyên môn cho đội ngũ viên chức để triển khai tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học, đầu khóa học cho học sinh, sinh viên từ giữa tháng 9 năm 2021; tổ chức dạy học trực tuyến từ giữa tháng 10 năm 2021.

Bên cạnh việc tduy trì, triển khai tốt công tác tuyển sinh, đào tạo, đội ngũ viên chức còn tích cực tham gia các hoạt động như: Tham gia dự thi “Thiết kế bài giảng trực tuyến năm 2021” do Nhà Trường phát động. Qua đó, Trường đã chọn được 02 bài giảng xuất sắc nhất để tham gia Cuộc thi “Thiết kế dạy học trực tuyến Giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021” do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức. Đồng thời, Trường cử 4 giảng viên tham gia Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021 do Bộ LĐ-TB&XH tổ chức theo hình thức trực tuyến; Kết quả, đạt 01 giải Ba và 3 giải Khuyến khích. Ngoài ra, Trường còn tham gia các cuộc thi trực tuyến do các Ban, Ngành tỉnh Sóc Trăng phát động.

Trong năm, công tác đảng và hoạt động của các đoàn thể Nhà Trường cũng đảm bảo theo chương trình, kế hoạch đề ra từ đầu năm. Kết quả, năm 2021, tổ chức đảng và các đoàn thể Trường đủ điều kiện xét công nhận đạt danh hiệu vững mạnh năm 2021. Đặc biệt, trong năm Trường đã phối hợp Sở LĐ-TB&XH tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) Sóc Trăng xây dựng Đề án “Phát triển Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng chất lượng cao đến năm 2025”, trình Ban Thường vụ Tỉnh Ủy xem xét, thông qua; đề xuất và được Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Sóc Trăng thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị giai đoạn 2021 – 2025.

Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng bảo đảm thích ứng với trạng thái bình thường mới vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 và triển khai hiệu quả các hoạt động chuyên môn

Phất đấu trở thành Trường cao đẳng chất lượng cao

Từ những kết quả đạt được trong năm 2021, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh Ủy, HĐND, UBND và sự hỗ trợ của các Sở, Ngành, cùng chính quyền các địa phương trong toàn tỉnh Sóc Trăng, thời gian tới, tập thể cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, để đến năm 2025, đủ điều kiện đề nghị Bộ LĐ-TB&XH công nhận là Trường cao đẳng chất lượng cao.

Để đạt mục tiêu, thầy Lâm Dủ Nhơn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng cho biết, Nhà Trường đặt ra các nhiệm vụ cụ thể, như sau:

- Phát triển hệ thống thông tin, số hóa, mô phỏng hóa các hoạt động quản lý và chương trình đào tạo, tiến đến ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong các hoạt động đào tạo và quản lý nhà trường trên cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tiên tiến.

- Phát triển chương trình, giáo trình đào tạo, nhằm hoàn chỉnh nội dung trên cơ sở khoa học, đảm bảo đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra, tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, phù hợp với phân tích nghề; đảm bảo kịp thời, liên thông giữa các trình độ, phù hợp với phương thức đào tạo tích lũy theo mô đun, tín chỉ, cập nhật tiến bộ khoa học kỹ thuật và thực tế sản xuất; phục vụ hiệu quả hoạt động dạy và học.

- Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý, tiến đến đảm bảo đủ về số lượng; đồng bộ về cơ cấu nghề đào tạo; đạt chuẩn về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng nghề nghiệp. Chú trọng nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp của nhà giáo, cán bộ quản lý.

: Thầy trò vui vẻ sau giờ học lý thuyết

- Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, với giải pháp tập trung triển khai đầu tư mới, cải tạo nâng cấp phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học, trung tâm học liệu,..; trang bị bổ sung thiết bị đào tạo mới, thiết bị phục vụ hoạt động quản lý; trang bị, nâng cấp các phần mềm, học liệu phục vụ hoạt động dạy và học hiện đại, phù hợp với yêu cầu tối thiểu cho việc đào tạo đội ngũ lao động có chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

Với quyết tâm phấn đấu của toàn thể viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng nghề Sóc Trăng trong việc thực hiện các nhiệm vụ vừa nêu; gắn với việc triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch thực hiện chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”  của Đảng bộ Nhà Trường.

Đến năm 2025, Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng phấu đấu thực hiện hiệu quả các giải pháp đột phá, đổi mới và phát triển giáo dục nghề nghiệp, chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; đạt các tiêu chí đánh giá trường cao đẳng chất lượng cao, được Bộ LĐ-TB&XH công nhận, cấp giấy chứng nhận Trường cao đẳng chất lượng cao./.

Lê Minh Cảnh – Hải Đăng