Lao động
Cao Bằng: Nhiều giải pháp tạo việc làm cho người lao động
11:38 AM 03/12/2021
(LĐXH) – Trước tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 đến lĩnh vực lao động, việc làm, tỉnh Cao Bằng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kết nối việc làm cho người lao động, hạn chế thấp nhất tình trạng lao động mất việc làm, góp phần ổn định đời sống người dân.
Trong 10 tháng đầu năm 2021, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với công tác quản lý lao động, lao động người nước ngoài, chính sách cho người lao động trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố và các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung về pháp luật lao động; thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp về hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; tăng cường công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; hướng dẫn, hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề và chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động đang làm việc ngoài tỉnh trở về; nắm thông tin tình hình người lao động tỉnh Cao Bằng đang làm việc tại các doanh nghiệp ngoài tỉnh và nhu cầu tuyển dụng lao động 3 tháng cuối năm 2021.
Người lao động tìm việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng
Bên cạnh đó, chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; triển khai thực hiện Thông tư số 06/2021/TT[1]BLĐTBXH ngày 7/7/2021 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Thời gian qua, dịch Covid-19 đã khiến cho nhiền doanh nghiệp gặp khó khăn, số lao động bị mất việc làm tăng lên. Để đảm bảo cuộc sống cho người lao động, các cấp, ngành của tỉnh (trong đó phải kể đến Sở LĐTBXH) đã có nhiều giải pháp để hỗ trợ người lao động thất nghiệp, đồng thời tăng cường kết nối việc làm, giúp người lao động sớm tìm được việc làm mới. Với vai trò cầu nối của người lao động và doanh nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng (Sở LĐTBXH) đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ đảm bảo quyền lợi của người lao động, cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng tư vấn ngay từ khi người lao động đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trung tâm đã phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp tổ chức các hội nghị tuyên truyền về chính sách lao động việc làm, thông tin thị trường lao động, tư vấn việc làm, học nghề tại các huyện Thạch An, Hòa An, Quảng Hòa; qua đó, đã tư vấn việc làm, học nghề, chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho hàng nghìn lượt người lao động và người sử dụng lao động. Đồng thời, phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Nguyên Bình mở lớp dạy nghề nấu ăn cho các lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp để giúp họ có cơ hội tìm được việc làm mới. Với phương châm 3 đúng “đúng đối tượng, đúng chế độ, đúng thời hạn”, việc thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm thất nghiệp, góp phần quan trọng ổn định sản xuất, kinh doanh cho các công ty, doanh nghiệp và ổn định đời sống cho người lao động. Đến hết tháng 10/2021, toàn tỉnh đã chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 1.708 lao động với số tiền trên 28,1 tỷ đồng.
Không chỉ thực hiện tốt chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động, Sở LĐTBXH Cao Bằng cũng phối hợp với các Sở, ban, ngành triển khai nhiều giải pháp để giải quyết việc làm, hạn chế thấp nhất tình trạng thất nghiệp của người lao động; Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đẩy mạnh hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề với nhiều hình thức đa dạng; mở rộng các hình thức hỗ trợ đào tạo nghề, liên kết với các cơ sở dạy nghề có uy tín và chất lượng tổ chức hỗ trợ học nghề cho người lao động; tư vấn cho lao động thất nghiệp đủ điều kiện, sức khỏe, học vấn tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài… Trong 10 tháng đầu năm 2021, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh thực hiện khai thác thông tin thị trường lao động của 270 doanh nghiệp, cung ứng thông tin thị trường lao động cho 234 doanh nghiệp; duy trì trang website: vieclamcaobang.vn và trang Facebook: Facebook.com/vlcaobang để kết nối thông tin thị trường lao động trong tỉnh và với các tỉnh trong cả nước, giúp cho người lao động truy cập tìm kiếm việc làm, thông tin thị trường lao động và các chế độ liên quan đến chính sách việc làm, bảo hiểm thất nghiệp. Hàng quý, Trung tâm gửi thông báo tuyển dụng lao động đến UBND các huyện, thành phố và các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp; Tư vấn việc làm, học nghề, chính sách pháp luật lao động cho hơn 11.800 lao động (đạt 84,3 % kế hoạch); Giới thiệu 13 doanh nghiệp được Bộ LĐTBXH cấp giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trực tiếp phối hợp với các huyện, thành phố triển khai tuyển lao động.
Ước năm 2021, toàn tỉnh có 1.550 lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm
Với nhiều giải pháp đồng bộ, công tác giải quyết việc làm cho người lao động đã thu được kết quả tích cực. Ước năm 2021, số lao động được đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 25 người (đạt 25% kế hoạch); Số lao động được giới thiệu việc làm, cung ứng lao động thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm là 600 người (đạt 100% kế hoạch); Số lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm là1.550 người ( đạt 130% kế hoạch).
Trong thời gian tới, tỉnh Cao Bằng sẽ chú trọng tạo việc làm tại chỗ cho người lao động thông qua các chương trình, đề án, dự án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như chương trình xây dựng nông thôn mới; chính sách hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp; chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn...; Tiếp tục rà soát, nắm tình hình nhu cầu việc làm của người lao động tại địa phương, nhất là người lao động làm việc ngoài tỉnh trở về do dịch bệnh COVID-19; chỉ đạo Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức các hoạt động giao dịch việc làm, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động; Thực hiện hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp; Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021…/.
Nguyễn Hiền
Từ khóa: Việc Làm Cao bằng