Xã hội
Cao Bằng: Đã có trên 8.000 người có công được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 22
04:49 PM 12/03/2019
Đến hết tháng 2/2019, toàn tỉnh Cao Bằng giải ngân được 223 tỷ 768 triệu đồng tiền hỗ trợ người có công (NCC) về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, bằng 92% kế hoạch vốn (tương đương với trên 8.000 NCC được hỗ trợ).

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tiến độ giải ngân và chất lượng nhà ở cho người có công tại xã Đa Thông (Thông Nông).

Trong quá trình triển khai thực hiện, qua rà soát, toàn tỉnh có 850 hộ phát sinh mới, 278 hộ xin điều chuyển từ xây mới sang sửa chữa và 538 hộ xin điều chuyển từ sửa chữa sang xây mới, nâng tổng số hộ NCC cần được hỗ trợ về nhà ở lên 9.902 hộ, tăng 850 hộ so với Đề án ban đầu. 

Tỉnh đã chỉ đạo các huyện, Thành phố đẩy nhanh giải ngân vốn hỗ trợ cho NCC theo hướng dẫn thanh quyết toán nguồn vốn. Đề nghị Bộ Tài chính cho phép UBND tỉnh sử dụng 5,3 tỷ đồng dôi dư từ 278 hộ xin điều chuyển từ xây mới sang sửa chữa để hỗ trợ cho các hộ xin điều chuyển từ sửa chữa sang xây mới. Đối với 850 hộ phát sinh sau ngày 31/5/2017 với số tiền 23,1 tỷ đồng, tỉnh đã đề nghị Chính phủ xem xét tiếp tục bố trí kinh phí phát sinh cho địa phương theo quy định tại điểm d, khoản 3 Điều 1, Nghị quyết 63/NQ-CP, ngày 25/7/2017 của Chính phủ.

Đến nay, các huyện, Thành phố đều có tỷ lệ giải ngân đạt trên 85% kế hoạch trở lên, trong đó các huyện có tỷ lệ giải ngân cao, gồm: Hà Quảng đạt 97%; Thành phố, Trùng Khánh đạt 96%; Bảo Lạc đạt 95%; Thông Nông, Thạch An 94%. 

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, tỉnh yêu cầu các huyện, Thành phố tiếp tục tập trung giải ngân theo kế hoạch, phấn đấu hoàn thành giải ngân trong quý I/2019 đối với nguồn vốn đã được phân bổ trong năm 2018. 

K.X