VIDEO
Theo VTV
Cảnh báo gia tăng bạo hành trẻ em trong mùa dịch Covid-19
Cập nhật: 2 giờ trước
Đây là kết quả một khảo sát nhanh của 1 nhóm nghiên cứu trường Đại học Y Hà Nội thực hiện cuối năm ngoái. Nghiên cứu được thực hiện tại 4 địa phương: Hà Nội, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng trong khuôn khổ dự án Xóa bỏ bạo lực đối với Phụ nữ và Trẻ em do Liên Hợp Quốc hỗ trợ.