VIDEO
Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp linh hoạt việc dạy và học
Cập nhật: 2 giờ trước
Các cơ sơ giáo dục đã linh hoạt trong công tác tuyển sinh, chủ động xây dựng các phương án đào tạo trong điều kiện dịch bệnh còn phức tạp nhằm đảm bảo chương trình, kế hoạch.