Giáo dục - Nghề nghiệp
Cà Mau: trong 6 tháng đầu năm đã đào tạo nghề cho 8.342 học viên
03:06 PM 21/07/2021
(LĐXH) – Theo báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau, cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid – 19 kéo dài nên đã ảnh hưởng đến hoạt động Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn.
Sinh viên Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc trong giờ thực hành 

Song, bằng nhiều giải pháp đồng bộ cùng với sự nỗ lực quyết tâm cao nên trong 6 tháng đầu năm, các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp đã tuyển sinh và đào tạo nghề cho 8.342/28.000 người, đạt 29,8%. Trong đó, đào tạo sơ cấp nghề là 1.372/5.000 người; trung cấp, cao đẳng là 190/1.260 người; đạo tạo, bồi dưỡng nghề là  6.780/21.740 người).

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh cũng đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề trên địa bàn. Đồng thời, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo nghề năm 2021. Sở cũng đã phân bổ nguồn kinh phí đào tạo nghề lao động năm 2021 với tổng kinh phí địa phương cấp là 9 tỷ đồng, trong đó đào tạo nghề cho thanh niên 02 tỷ đồng.

Sinh viên Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc trong giờ thực hành nghề điện - điện tử

Ngoài ra, Sở còn phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng tổ chức truyền thông lao động việc làm, dạy nghề và xuất khẩu lao động cho Bộ đội xuất tại các huyện trên địa bàn như: Huyện Trần Văn Thời, Thới Bình cho trên 400 quân nhân, qua đó số lao động có nhu cần học nghề và tìm việc là 83 người.

Theo ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở Lao – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau, cho biết: Để thực hiện đạt mục tiêu theo kế hoạch trong năm 2021, trong 6 tháng cuối năm, Sở tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp trọng tâm như: Tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh và toàn quốc năm 2021; Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật các nghề đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Cà Mau theo Thông tư 07/TT-BLĐTBXH, Dự thảo “Quyết định ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp”.

Ngoài ra, Sở tiếp tục phối hợp các đơn vị có liên quan đẩy mạnh thực hiện công tác phân luồng học sinh tại các trường Trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn; đồng thời định hướng học nghề gắn với nghề giải quyết việc làm.

Sinh viên Trường Cao đẳng cộng đồng Cà Mau trong giờ học nghề nuôi trồng thủy sản

Sở cũng chỉ đạo các Trường nghề, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển thêm các ngành nghề đào tạo theo nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, và các đơn hàng xuất khẩu lao động, chủ động thực hiện các lớp đào tạo theo đơn đặt hàng, cung cấp nguồn lao động chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.  Sở khuyến khích và tạo điều kiện để các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, đủ điều kiện chủ động tự đào tạo lao động của doanh nghiệp mình, từng bước nâng cao trình độ kỹ năng tay nghề công nhân trong thời kỳ hội nhập.

Vương Linh