Giáo dục - Nghề nghiệp
Bước chuyển mới trong công tác đào tạo ở Trường Đại học Lao động - Xã hội
09:48 AM 08/01/2019
(LĐXH) - Trong năm 2018, hoạt động đào tạo của Trường Đại học Lao động - Xã hội tiếp tục có những chuyển biến mạnh mẽ, tích cực theo phương châm “đào tạo gắn liền và đáp ứng được với đòi hỏi, yêu cầu ngày một cao của xã hội”. Đào tạo theo hệ thống tín chỉ đã từng bước ổn định và đi vào nề nếp. Công tác đánh giá, kiểm tra, tổ chức thi được đổi mới, phù hợp hơn; chất lượng đào tạo được cải thiện theo hướng gắn đào tạo với thực tiễn, tăng cường công tác thực hành, thực tập.
Theo báo cáo của Trường Đại học Lao động - Xã hội, năm 2018, thực hiện phân công của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường đã cử 205 cán bộ, giảng viên tham gia công tác tổ chức thi và thanh tra chấm thi tại cụm thi số 26 tỉnh Ninh Bình. Tất cả các thành viên của Trường được cử tham gia kỳ thi THPT đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Theo đánh giá tổng kết cụm thi,  Nhà trường đã phối hợp với sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đạt kết quả cao.
Công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 được thực hiện tốt, toàn trường đạt tỷ lệ 98,8% (3.705SV/3.750 chỉ tiêu, trong đó: trụ sở chính đạt 2.634/2.650 chỉ tiêu; Cơ sở II: 1.040/1000 chỉ tiêu, Cơ sở Sơn Tây 31/100 chỉ tiêu). Tỷ lệ sinh viên trúng tuyển nhập học vào Trường thuộc nhóm những trường có tỷ lệ SV trúng tuyển nhập học cao của cả nước. Tuyển sinh cao học đạt 166 HV/190 chỉ tiêu (đạt 87,36%). Trong đó: có 103 học viên ngành Quản trị nhân lực; 41 học viên ngành Kế toán và 22 học viên ngành Công tác xã hội. Công tác tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2018 đang được thực hiện theo kế hoạch với chỉ tiêu tuyển sinh là 06 NCS.
NGƯT. TS Hà Xuân Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động - Xã hội chúc mừng những sinh viên xuất sắc của Nhà trường đã hoàn thành niên khóa 2014 - 2018
Nhờ đó, quy mô đào tạo của Trường tiếp tục được tăng lên: Tổng quy mô đào tạo trong toàn trường tính đến cuối năm 2018 là 17.673 NCS, học viên và sinh viên, trong đó sau đại học là 546 học viên, đại học hệ chính quy là 15.697 sinh viên, hệ vừa làm vừa học là 1.227 sinh viên và đào tạo nghề là 203 học sinh:
- Về đào tạo hệ đại học chính quy: Năm học 2017 – 2018 quy mô đào tạo hệ chính quy của Nhà trường tính đến 30/9/2018 là 15.697 sinh viên, trong đó tại Trụ sở chính là 10.975 tại Cơ sở Sơn Tây là 345 và tại Cơ sở II TP.HCM là 4.377 sinh viên. Nếu so với quy mô đào tạo năm 2016 – 2017 là 16.028, năm 2015 – 2016 là 17.651 sinh viên, năm học 2014 – 2015 là 15.918 sinh viên và năm học 2013 – 2014 là 14.664 cho thấy năm học 2017 – 2018 đã có sự điều chỉnh quy mô để đảm bảo tính ổn định bằng cách giữ vững chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm và đã thực hiện được 3 năm. Như vậy, sau 1 năm nữa Nhà trường sẽ đảm bảo được tính ổn định về quy mô đào tạo hệ đại học chính quy của Trường và duy trì trong dài hạn.
- Về đào tạo vừa làm vừa học: Quy mô đào tạo VLVH trong toàn trường là 1.227 sinh viên, trong đó đào tạo tại Trụ sở chính là 348 sinh viên và đào tạo tại Cơ sở II TP.HCM là 879 sinh viên. Như vậy đối với hệ VLVH quy mô đào tạo của Trường có chiều hướng giảm đi, tỉ lệ sinh viên VLVH so với sinh viên hệ chính quy của Trường chỉ còn khoảng dưới 10%, đây cũng là xu hướng chung trong đào tạo vừa làm vừa học của các Trường trong cả nước.
- Về đào tạo sau đại học: Tổng số NCS và học viên cao học tính đến thời điểm hiện tại là 546 học viên, trong đó có 10 NCS và 536 học viên cao học. Có thể thấy quy mô đào tạo sau đại học đã tăng lên từ 367 học viên năm 2015 lên 579 học viên năm 2016 và 402 học viên năm 2017 và năm 2018 duy trì mức độ ổn định với 536 học viên đến 30/9/2018.
          Bảng 1. Quy mô học viên, sinh viên từng cơ sở đào tạo

Cơ sở đào tạo

Tiến sĩ

Thạc sĩ

ĐH và CĐ

Vừa làm vừa học

Đào tạo nghề

Tổng

Tỷ lệ

Trụ sở chính - HN

10

536

10.975

348

0

11.869

67.15%

CS II TP. HCM

0

0

4.377

879

0

5.256

29.74%

Cơ sở Sơn Tây

0

0

345

0

203

548

3.10%

Tổng số

10

536

15.697

1.227

203

17.673

100%

Trong năm học 2017 - 2018, sinh viên đại học chính quy khóa 10, là khóa thứ hai học theo hệ thống tín chỉ tốt nghiệp ra trường. Tỷ lệ tốt nghiệp khá, giỏi của sinh viên đại học khóa 10 đạt 78,5%. Cụ thể, năm học 2017-2018, tại Trụ sở chính và Cơ sở Sơn Tây trong số 2.270 sinh viên tốt nghiệp đại học được cấp bằng tốt nghiệp, trong đó có 04 sinh viên đạt loại xuất sắc, chiếm 0,18%; 186 sinh viên đạt loại giỏi, chiếm 8,19%, 1.592 sinh viên xếp loại khá, chiếm 70,13%. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều sinh viên chưa tốt nghiệp đúng với thời gian chuẩn của chương trình đào tạo. Trong năm học 2017 - 2018 số sinh viên bị cảnh báo lần 1: 420 sinh viên chiếm tỷ lệ 3,82%, cảnh báo lần 2: 324 sinh viên chiếm tỷ lệ 2,95%, cảnh báo lần 3: 44 sinh viên chiếm tỷ lệ 0,40% và số sinh viên bị buộc thôi học 80 sinh viên chiếm tỷ lệ 0,72%. Trong đào tạo sau đại học: năm học 2017 - 2018 đã tổ chức bảo vệ luận văn, xét tốt nghiệp cho 176 học viên cao học, kết quả đạt 85% trên tổng số 207 học viên.
Năm học 2018 - 2019, Trường Đại học Lao động - Xã hội đã tuyển sinh đạt 98% chỉ tiêu đề ra
Ngoài ra, Nhà trường đã kết hợp với Cục Phòng chống tệ nạn xã hội tổ chức 5 lớp đào tạo cán bộ quản lý và cán bộ làm việc trong lĩnh vực cai nghiện ma túy tại các địa phương: Hải Phòng, Vĩnh Long, Nam Định, Đồng Tháp và Thái Nguyên; Cục Bảo trợ xã Hội tổ chức 8 lớp đào tạo cán bộ và cán bộ làm công tác Bảo trợ xã tại tại 3 miền, Bắc – Trung – Nam. Tham gia góp ý xây dựng dự thảo Luật nghề Công tác xã hội do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành.
Đạt được những kết quả nêu trên là do Đảng ủy và BGH luôn đoàn kết, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành hoạt động của trường. Luôn sâu sát, nắm chắc hoạt động, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề quan trọng, cấp bách, thường xuyên, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ; đối thoại, lắng nghe, giải quyết kiến nghị, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của cán bộ, viên chức, NLĐ, sinh viên, học viên; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin để đáp ứng được yêu cầu đổi mới  giáo dục đào tạo. Bên cạnh đó, Đội ngũ cán bộ giảng dạy ngày càng được mở rộng về quy mô và nâng cao về chất lượng. Đội ngũ cán bộ chuyên môn chủ động, tích cực, sáng tạo. Các đơn vị, tổ chức đoàn thể đã không ngừng nỗ lực, phối hợp chặt chẽ để tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của trường. Ngoài ra, mối quan hệ giữa trường với địa phương, đơn vị và các tổ chức được củng cố và phát triển.
Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2019, Trường Đại học Lao động - Xã hội sẽ phấn đấu  tăng số lượng tuyển sinh ĐHCQ tại cơ sở Sơn Tây, tuyển sinh SĐH đạt tỷ lệ cao nhất, tăng cường công tác tuyển sinh hệ VHVL. Phấn đấu mở thêm ngành đào tạo thạc sĩ;  năm học 2018-2019, sinh viên hệ đại học chính quy có trên 70% đạt loại khá, giỏi. Bảo vệ luận văn thạc sĩ đạt trên 85%. Phấn đấu kết quả rèn luyện năm học 2018-2019 là trên5% SV đạt loại xuất sắc, khoản20% SV đạt loại tốt và70% SV đạt loại khá,  không có SV bị kết quả rèn luyện đạt loại yếu kém. Đảm bảo 100% chương trình đào tạo có đủ các tài liệu và điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động dạy và học, đẩy mạnh công tác biên soạn giáo trình bài giảng, sách tham khảo. 100% chương trình đào tạo được rà soát gắn với chuẩn đầu ra.
Đức Dương