Thời sự
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị
01:39 PM 28/06/2018
(LĐXH)- Sáng ngày 28/6/2018, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì và phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 21- NQ của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020…
Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội nghị
Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy Ban Về các vấn đề Xã hội của Quốc hội, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đồng chí Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Y tế, Tư pháp, Trung ương Đoàn TNCSHCM, Liên minh HTX  cùng đại diện lãnh đạo trên 40 tỉnh ủy, UBND tỉnh và trên 300 đại biểu là lãnh đạo các Sở Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội, BHXH…
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh: “BHXH và BHYT giữ vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội. Thời gian qua cùng với chính sách phát triển kinh tế, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến chính sách này, đặc biệt là công tác phát triển lĩnh vực BHXH, BHYT. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW trong hơn 5 năm qua đã đem lại nhiều chuyển biến tích cực và nhiều thành quả có ý nghĩa, góp phần quan trọng tạo nên nền tảng cho sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội. Việc sơ kết, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21- NQ/TW vừa để khẳng định các thành quả cần tiếp tục phát huy vừa nhằm chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục và là căn cứ để các cấp có thẩm quyền tham mưu đề xuất Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới…”
Đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành chủ trì hội nghị
Tiếp đó, đại diện các bộ, ngành, trung ương, địa phương và một số doanh nghiệp đã trao đổi, thảo luận về các lĩnh vực: Công tác chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ trung ương đến địa phương đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Công tác quản lý Nhà nước, sự phối hợp trong các lĩnh vực này đối với một số bộ, ngành và của các tổ chức chính trị - xã hội; Công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 21 – NQ/TW và chính sách BHXH, BHYT; Tình hình thực thi chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT tại cơ sở; Bài học kinh nghiệm và các kiến nghị đề xuất có liên quan…
Cũng tại hội nghị, nhiều ý kiến phát biểu cho rằng, 5 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, phổ biến, quán triệt Nghị quyết 21 – NQ/TW. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, thực hiên Nghị quyết được ban hành kịp thời, đảm bảo đúng định hướng, công tác phối hợp hiệu quả, việc kiểm tra, giám sát, sơ kết được chú trọng và thực hiện nghiêm túc… Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, bất cập do công tác phổ biến, quán triệt Nghị quyết ở một số nơi chứ sâu rộng, còn hình thức, chủ yếu mới đến được tầng lớp lãnh đạo chủ chốt, đảng viên trong hệ thống chính trị mà chưa đến tận đối tượng đóng, hưởng chế độ BHXH, BHYT, một số cấp ủy Đảng địa phương còn coi công tác tuyên truyền về lĩnh vực này thuộc trách nhiệm của ngành BHXH…
Các đại biểu về dự hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu về tham dự… đồng thời nhấn mạnh: “Ban kinh tế Trung ương sẽ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tìm những sáng kiến hay, kiến nghị tốt để phục vụ cho việc tổng kết Nghị quyết. Thời gian tới, các bộ, ban ngành, các địa phương cần tiếp tục tập trung, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện và triển khai các nội dung trong Nghị quyết đồng thời phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương cùng những cơ quan chức năng xây dựng Đề án Tống kết Nghị quyết sao cho đạt hiệu quả cao nhất….”./.
NHB