Xã hội
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chỉ đạo xử lý thông tin về việc các liệt sĩ hy sinh tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
08:59 PM 11/08/2017
Ngày 11/8/2017, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phát hành thông báo số 3382/TB-LĐTBXH truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung về việc xử lý thông tin trên Báo Thanh Niên nêu về việc các liệt sĩ hy sinh tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Theo đó,  trong thời gian gần đây, Báo Thanh Niên và một số phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về sự việc các liệt sĩ hy sinh tại hang đá ở Km 16, đường 20 Quyết Thắng, xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (thường gọi là “Hang Tám Cô”) trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, đến nay các gia đình liệt sĩ vẫn chưa xác định được thông tin chính xác phần mộ các liệt sĩ. Về việc này, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Giao Cục trưởng Cục Người có công chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan khẩn trương hướng dẫn địa phương và gia đình tiến hành lấy mẫu sinh phẩm của liệt sĩ (06 ngôi mộ hiện đang an táng tại Nghĩa trang Thanh niên xung phong Thọ Lộc, xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) và thân nhân các liệt sĩ hy sinh tại “Hang Tám Cô”, để tiến hành giám định bằng phương pháp ADN, tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết với Bộ trưởng trước ngày 30/8/2017.
Hang Tám cô
2. Các đồng chí Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với Cục Người có công để triển khai các nội dung theo quy định, báo cáo kịp thời về Bộ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xem xét, giải quyết.
PV