Thời sự
Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Lao động –Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị
08:54 AM 30/12/2020
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng vừa ký Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Theo đó, tại Quyết định số 3868/QĐ-UBND ngày 29/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã bổ nhiệm ông Lê Nguyên Hồng - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giữ chức vụ Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 01/01/2021 thay ông Phan Văn Linh nghỉ hưu theo chế độ. 
Ồng Lê Nguyên Hồng chủ trì Hội nghị giao ban công tác trẻ em và bình đẳng giới của Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Trị tháng 9/2020
Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở, ông Lê Nguyên Hồng từng trải qua các chức vụ: Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Vào tháng 10/2020, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Lê Nguyên Hồng đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh./. 
                                                                    Nguyễn Trường An
                                                             Sở LĐ-TB&XH Quảng Trị