Thời sự
Bộ LĐTB&XH tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước
08:37 PM 09/08/2018
(LĐXH)- Việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy của các đơn vị chính là tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và điều hành công việc của Bộ LĐTB&XH.
Chiều 9/8/2018, tại Hà Nội, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH đã chủ trì Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII  với thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ với nội dung: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Kế hoạch số 07-KH/TW và Chương trình hành động số 400-CTR/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Bộ LĐTB&XH. Tham dự Hội nghị có đông đủ đại diện lãnh đạo của các đơn vị trực thuộc Bộ.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chủ trì Hội nghị
Tại Hội nghị, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy của các đơn vị không chỉ là thực hiện Nghị quyết của Trung ương, mà chính là tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và điều hành công việc của Bộ LĐTB&XH. Đổi mới là rất cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, quản lý và thực hiện nhiệm vụ.
Bộ LĐTB&XH là cơ quan tiếp cận với người dân và xây dựng chính sách tiếp cận với nhân dân, người thụ hưởng chính là nhân dân, do đó việc tinh gọn bộ máy là rất cần thiết. Tuy nhiên, tinh gọn bộ máy cần đảm bảo thực sự là một bước tổ chức lại công việc, đảm bảo nguyên tắc việc gì cũng có người phụ trách, không bỏ sót việc và đặc biệt là hạn chế tối đa khoảng trống giao thoa khi bàn giao nhiệm vụ.
Bộ trưởng cho biết, trên tinh thần đó, Ban Cán sự Đảng Bộ LĐTB&XH đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW 6 kèm theo Kế hoạch của Bộ trưởng để tổ chức thực hiện chương trình.
Bộ trưởng yêu cầu các đồng chí lãnh đạo các đơn vị phát hiện và đề xuất những ý kiến cụ thể để hoàn thiện bộ máy tổ chức của đơn vị mình; các đơn vị phải chuẩn bị kỹ càng để thực hiện công tác tinh gọn nhằm đảm bảo tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng và đảm bảo dân chủ tối đa.
Kết luận tại Hội nghị, Bộ trưởng nhấn mạnh sự đổi mới là cần thiết, đáp ứng những yêu cầu tất yếu và bắt nguồn từ hiệu quả và yêu cầu của chính bản thân các đơn vị. Trên cơ sở những ý kiến tại Hội nghị, Ban Cán sự Đảng sẽ bàn và Bộ trưởng sẽ ban hành Quyết định về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW và Chương trình hành động số 400-CTR/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng.
Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị cần ấn định thời gian phải thực hiện xong. Việc triển khai Nghị quyết Trung ương 6 phải đảm bảo cẩn trọng nhưng quyết liệt, đồng bộ theo hướng sắp xếp, tinh gọn bộ máy các đơn vị thuộc Bộ.
Bộ trưởng lưu ý, không cần đợi đến năm 2020 mà ngay từ 1/1/2019, đơn vị nào sắp xếp, tinh gọn được thì cần triển khai ngay. Bộ trưởng yêu cầu mỗi lãnh đạo đơn vị sau Hội nghị cần làm công tác tư tưởng cho các cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị mình để thống nhất về tư tưởng và tổ chức thực hiện sao cho nhanh gọn, thông suốt, đặt lợi ích của tổ chức lên trên tất cả./.
Hồng Minh