VIDEO
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ năm 2019
Cập nhật: 2 giờ trước
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác Lao động - Người có công và Xã hội năm 2019.