Giáo dục - Nghề nghiệp
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Bỏ biên chế ngành giáo dục mới là đề xuất của Bộ
10:37 AM 16/06/2017
(LĐXH)-Bỏ biên chế và ký hợp đồng với viên chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo mới chỉ là ý kiến đề xuất, chưa phải là quyết định.
Trong phiên chất vấn Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình ngày 15/6 tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa VIX, đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé đặt câu hỏi: “Về vấn đề chuyển biên chế giáo viên thành hợp đồng, mặc dù đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giải trình, nhưng cử tri ngành giáo dục rất hoang mang và điện cho tôi rất nhiều, muốn tôi phải hỏi Phó Thủ tướng trong buổi hôm nay. Vậy Phó Thủ tướng cho biết quan điểm chỉ đạo của Chính phủ như thế nào về vấn đề này để trấn an tinh thần của cử tri ngành giáo dục?”.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trả lời tại phiên chất vấn (Ảnh: Quochoi.vn)
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết: Về vấn đề đề xuất nghiên cứu bỏ biên chế và ký hợp đồng với viên chức, cơ quan đề xuất cũng nhằm đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ, tạo điều kiện cho đơn vị sự nghiệp công lập hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng dịch vụ công phục vụ cho người dân.
Đây là vấn đề liên quan đến chủ trương nhưng đồng thời cũng liên quan đến pháp luật và chính sách. Pháp luật ở đây có Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức, chính sách đối với viên chức, người lao động, đặc biệt lao động ở vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn. Ý chung là chúng ta muốn làm thế nào để công chức trở thành những người tác nghiệp chuyên nghiệp trong bộ máy công quyền, còn các bộ máy sự nghiệp là các viên chức.
Viên chức cũng thực hiện chế độ hợp đồng nên đây là vấn đề cần phải có sự nghiên cứu kỹ, còn đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì đó là ý kiến của Bộ, cũng chỉ là ý kiến đề xuất, chưa phải là quyết định, cho nên Chính phủ đã giao cho Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính xây dựng đề án đổi mới về cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập để trình Hội nghị Trung ương 6 vào tháng 10/2017.
Hội nghị Trung ương 6 sẽ xem xét việc xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, trong đó có nghiên cứu sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Tờ trình của Chính phủ./.
                                                                                                                                    Dương Thìn