Lao động
Bình Dương xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong các Khu công nghiệp
11:13 AM 01/04/2022
(LĐXH)- Trước những tác động của dịch bệnh Covid-19, việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới, nhất là tại các Khu công nghiệp (KCN) được tỉnh Bình Dương quan tâm triển khai đồng bộ, tạo ra nhiều lợi ích thiết thực.
Việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới tại các KCN nói riêng đã được tỉnh Bình Dương xác định là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, có vai trò quan trọng trong việc giữ vững sự ổn định chính trị, xã hội, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm hài hòa quyền và lợi ích của các bên trong quan hệ lao động. Đến nay, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trong các KCN đều quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động về tiền lương, thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo sức khỏe người lao động, từ đó quan hệ lao động tại các doanh nghiệp đã có sự chuyển biến tích cực.
Hiện tại, tỉnh Bình Dương có 2.43 2 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh tai các KCN. Trong 3 tháng đầu năm 2022, vốn đầu tư thực hiện tại các doanh nghiệp đạt 805 triệu đô la Mỹ, tăng 9,15% so với cùng kỳ và đạt 57,52% kế hoạch năm; doanh thu đạt 8.326 triệu đô la Mỹ, tăng 12,45% so với cùng kỳ, đạt 23,79% kế hoạch năm.

Bình Dương có 473.648 lao động trong các KCN được ký hợp đồng lao động

Đến nay, tổng số lao động đang làm việc trong các KCN của tỉnh Bình Dương là 488.824 người, tăng 6.552 người so với thời điểm cuối năm 2021 (tăng 4.722 lao động so với cùng kỳ quý I/2021). Nguyên nhân số lượng lao động tăng cao là do người lao động quay trở lại làm việc sau khi về quê tránh dịch bệnh Covid-19, nhiều lao động ở địa phương không tìm được việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh cũng đã tìm đến các doanh nghiệp trong KCN tỉnh Bình Dương để làm việc. Trong tổng số lao động đang làm việc có tới 84,46% (412.898 lao động) làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 15,54% (75.926 lao động) làm việc tại các doanh nghiệp trong nước.
Trong quý I/2022, tổng số lao động nước ngoài làm việc tại các KCN của tỉnh là 13.697 người, giảm 1.814 người so với cùng kỳ năm 2021 (trong đó, lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động là 444 người). Trong 3 tháng đầu năm, cấp mới 1.321 giấy phép lao động, tăng 252% so với cùng kỳ năm 2021. Tính đến thời điểm hiện tại, Ban Quản lý các KCN tỉnh Bình Dương đã cấp 13.120 giấy phép lao động cho lao động người nước ngoài làm việc trong các KCN, chiếm 98,9% trên tổng số lao động thuộc diện phải cấp giấy phép lao động; ngoài ra, trong 3 tháng, Ban Quản lý cũng đã cấp lại 62 giấy phép lao động.
Cũng từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý các KCN tỉnh Bình Dương đã tổng hợp báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài trình UBND tỉnh và ban hành thông báo chấp thuận cho 734 lượt doanh nghiệp với số lao động người nước ngoài doanh nghiệp dự kiến là sử dụng là 3.539 người. Ngoài ra, Ban Quán lý đã thông báo hỗ trợ nhập cảnh cho 1.318 lượt doanh nghiệp, với số lượng 3.340 lao động người nước ngoài và người thân.
Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương có 473.648 lao động được ký hợp đồng lao động, đạt tỷ lệ 96,9% tổng số lao động đang làm việc trong KCN. Trong quý I/2022 có 84 doanh nghiệp đăng ký nội quy lao động (giảm 27% so với cùng kỳ 2021), nâng tổng số doanh nghiệp đã đăng ký nội quy lao động là 1.756 doanh nghiệp. Hiện tại, thu nhập bình quân của người lao động trực tiếp sản xuất là 7.250.000 đồng/tháng, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2021.
Theo báo cáo của Ban Quản lý các KCN tỉnh Bình Dương, trong quý I/2022, đã xảy ra 15 vụ ngừng việc và đình lãn công (tăng 8 vụ so với cùng kỳ năm 2021). Nguyên nhân chủ yếu là do hai năm vừa qua không được điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng, dẫn đến các doanh nghiệp không điều chỉnh nâng lương cơ bản cho người lao động, thu nhập của người lao động giảm trong khi vật giá tăng cao nên người lao động đề nghị tăng lương cơ bản. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp thực hiện chưa đúng các quy định của pháp luật lao động về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào đêm, giải quyết phép năm, chế độ nâng lương và người lao động yêu cầu tiền thưởng dịp Tết Nguyên đán, cải thiện chất lượng bữa ăn; do lao động chưa nhận được mức hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và mức hỗ trợ của Liên đoàn Lao động cho người lao động bị mắc Covid-19... Ban Quản lý đã kịp thời đến làm việc, ổn định tình hình an ninh trật tự, giải thích với Ban Giám đốc Công ty và người lao động để đưa ra phương án cụ thể và người lao động quay trở lại làm việc bình thường.
Đối với việc giải quyết khiếu nại về lao động, Ban Quản lý đã tiếp nhận, giải quyết 12 đơn thư khiếu nại (tăng 1 vụ so với cùng kỳ năm 2021). Nguyên nhân của các vụ khiếu nại chủ yếu liên quan đến tiền lương, trợ cấp thôi việc, BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi khác của người lao động. Kết quả Ban Quản lý đã hòa giải thành 7 trường hợp và đề nghị chuyển tòa án 5 trường hợp.
Có thể nói, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, song công tác quản lý việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong các KCN tỉnh Bình Dương đã nắm được các quy định cơ bản của pháp luật về tiền lương, bảo hiểm xã hội và trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc thực hiện chính sách, chế độ đối với người lao động. Đặc biệt, ý thức và kiến thức về pháp luật lao động của người sử dụng lao động, người lao động ngày càng được nâng lên đã góp phần trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Chí Tâm