Lao động
Bình Dương: Tạm dừng cấp mới giấy phép lao động cho người lao động đến từ các vùng có dịch Covid - 19
04:09 PM 17/02/2020
(LĐXH) - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công điện số 01/CĐ-LĐTBXH ngày 02/02/2020 và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tại Công văn số 401/UBND-VX về thực hiện công tác phòng, chống dịch virus Corona (Covid-19) trên địa bàn tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương vừa có hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức (gọi tắt là người sử dụng lao động) trên địa bàn tỉnh tạm dừng cấp phép lao động cho người lao động là công dân Trung Quốc và người lao động đến từ các vùng có dịch cho đến khi có thông báo mới.

Lãnh đạo Sở LĐTB-XH tỉnh Bình Dương kiểm tra công tác phòng, chống dịch dịch Covid – 19 tại Cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh

Trên cơ sở đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh không nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép lao động cho người Trung Quốc và tạm dừng tiếp nhận lao động người Trung Quốc quay trở lại làm việc trong thời gian có dịch bệnh; đồng thời báo cáo tình hình lao động nước ngoài quay trở lại làm việc sau tết, đặc biệt là lao động người Trung Quốc và người lao động di chuyển qua vùng có dịch hoặc tiếp xúc với người đến từ vùng có dịch,…  

Theo hướng dẫn này, những người lao động đến từ các nơi khác, khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, người sử dụng lao động phải có văn bản cam kết và chịu trách nhiệm về người lao động đó không có di chuyển qua vùng có dịch Covid – 19 hoặc tiếp xúc với người đến từ vùng có dịch bệnh (đặc biệt là tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc).

Lãnh đạo Sở LDDTB-XH tỉnh Bình Dương kiểm tra công tác phòng, chống dịch dịch Covid – 19 tại các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn

Về cấp lại giấy phép lao động đối với trường hợp giấy phép lao động còn thời hạn làm việc từ 05 ngày nhưng không quá 45 ngày, cụ thể: Đối với lao động người Trung Quốc không về nước và người lao động đến từ các nơi khác, người sử dụng lao động phải có văn bản cam kết và chịu trách nhiệm về người lao động đó không có di chuyển qua vùng có dịch hoặc tiếp xúc với người đến từ vùng có dịch (đặc biệt là tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc).  Trường hợp lao động người nước ngoài xuất cảnh ra khỏi Việt Nam trong dịp nghỉ tết nguyên đán, sau khi trở lại Việt Nam người sử dụng lao động phải cung cấp thêm thông tin từ ngày 20/01/2020 đến thời điểm nộp hồ sơ, người lao động đã đi đến những nơi nào, trường hợp đến Trung Quốc thì báo cáo rõ thời điểm quay trở lại Việt Nam và tình trạng sức khỏe hiện tại của người đó.

Đăng Hải