Xã hội
Bình Dương hỗ trợ người có công bị ảnh hưởng bởi Covid-19
10:33 AM 02/12/2021
(LĐXH)- Ngày 30/11/2021, UBND tỉnh Bình Dương có Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND về việc hỗ trợ người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và người đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
Theo đó, đối tượng áp dụng, bao gồm: Người có công và thân nhân đang được hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (kể cả vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác); người đang được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí của tỉnh, người đang được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng.
Các đối tượng trên sẽ được hỗ trợ một lần bằng tiền với mức 1.000.000 đồng/người; thời gian áp dụng là từ ngày 30/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh (bên trái) thăm, tặng quà và động viên gia đình chính sách người có công vượt qua khó khăn do dịch bệnh

Về điều kiện hỗ trợ: đối với đối tượng là người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, người đang được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, người đang được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng: phải có tên trong danh sách hưởng trợ cấp hàng tháng tại địa phương, tính đến tháng 11/2021. Đối với đối tượng là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo: phải có tên trong danh sách kèm theo Quyết định công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo tính đến tháng 11/2021.
UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu nguyên tắc hỗ trợ là phải đảm bảo kịp thời, đúng và không bỏ sót đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần hỗ trợ, trường hợp người thuộc nhiều đối tượng thụ hưởng thì chỉ được hỗ trợ theo một đối tượng. Không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia.
Kinh phi thực hiện hỗ trợ do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp  ngân sách hiện hành và nguồn thu hợp pháp khác.
Theo Quyết định, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Dương chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan hướng dẫn các địa phương thực hiện, tổ chức kiểm tra và giám sát các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình thực hiện công tác hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời và hiệu quả.
Đồng thời, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, các hội đoàn thể tham gia tuyên truyền, phổ biến chính sách này, huy động đoàn viên, hội viên của tổ chức mình tham gia công tác hỗ trợ và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này.
UBND tỉnh Bình Dương cũng giao UBND các huyện, thị xã, thành phố, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn khẩn trương rà soát, lập danh sách kịp thời đảm bảo đúng và không bỏ sót đối tượng. Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ các đối tượng được hưởng chính sách và tổ chức chi trả kịp thời, đúng quy định.
Được biết, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bình Dương luôn xác định công tác an sinh xã hội, trong đó có việc quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và đã đạt nhiều kết quả tích cực.
Đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4, trong số 19 tỉnh, thành phố phía Nam thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, tỉnh Bình Dương là một trong những địa phương bị ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, việc làm, đời sống của người dân, nhất là những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn…
Tuy nhiên, hàng chục nghìn người dân cảm thấy ấm lòng hơn khi cả hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội ở Bình Dương quyết tâm vào cuộc, chung tay triển khai thực hiện nhiều biện pháp đảm bảo an sinh xã hội. Những người khó khăn, người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội trên khắp địa bàn tỉnh được chuyển tận tay túi an sinh hay những phần quà chứa đựng đầy tình cảm, sẻ chia đã không chỉ giúp họ vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn là nguồn động viên để cùng với chính quyền địa phương góp sức vào thành công trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 của tỉnh.
Đặc biệt, việc quyết định hỗ trợ người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và người đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 của UBND tỉnh Bình Dương đã góp phần kịp thời giải quyết được nhiều khó khăn của người dân, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương đối với đời sống người dân trên địa bàn tỉnh.

Lê Việt