Xã hội
Bình Định chú trọng công tác mộ, nghĩa trang liệt sĩ
08:27 AM 13/06/2018
(LĐXH) - Theo báo cáo của ngành Lao động - TBXH tỉnh Bình Định, trải qua các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và bảo vệ Tổ quốc, toàn tỉnh có trên 160.000 đối tượng chính sách người có công, trong đó có hơn 30.000 liệt sĩ. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 105 nghĩa trang ghi công liệt sỹ, là nơi an táng của 30.230 liệt sỹ.
Đoàn lãnh đạo các ban, ngành huyện Tây Sơn dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
Xác định công tác mộ, nghĩa trang liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt trong công tác thương binh- liệt sĩ, những năm qua, ngoài kinh phí hỗ trợ của Trung ương, tỉnh Bình Định đã huy động các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hỗ trợ kinh phí để thực hiện việc nâng cấp, sửa chữa, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ, đảm bảo cơ bản khang trang, bền đẹp.
Trong 5 năm (từ 2013-2017), ngoài nguồn kinh phí do Bộ Lao động- TBXH phân bổ 32,2 tỷ đồng, các địa phương trong tỉnh đã huy động kinh phí từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để thực hiện tu bổ, nâng cấp nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sỹ, nhà bia ghi tên liệt sỹ và mộ liệt sỹ; đồng thời vận động nhân dân đóng góp kinh phí và ngày công lao động để vệ sinh, tu bổ một số hạng mục, bảo đảm các công trình ghi công liệt sỹ khang trang, sạch đẹp, qua đó góp phần phục vụ tốt nhu cầu thăm viếng của người dân địa phương và các thân nhân liệt sĩ, đồng thời cũng là địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang cho thế trẻ thấy được công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương ngã xuống vì nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.
Bên cạnh nguồn kinh phí hỗ trợ của trung ương, tỉnh Bình Định cũng vận động nguồn đóng góp để đầu tư nâng cấp, sửa chữa các công trình ghi công liệt sĩ
Chỉ tính riêng trong năm 2017, thực hiện công tác mộ, nghĩa trang liệt sĩ, Sở Lao động - TBXH đã phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn việc tổ chức lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ để giám định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin theo quy định. Theo đó, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện lấy 28 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ để đề nghị giám định ADN xác định danh tính liệt sỹ. Ngoài ra, Sở đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa, tôn tạo các nghĩa trang, đài tưởng niệm, phần mộ liệt sỹ trong năm 2017, với tổng số tiền 19, 432 tỷ đồng (nguồn kinh phí trung ương hỗ trợ 10,5 tỷ đồng, số còn lại được huy động và vận động nhân dân đóng góp). Trong đó, 19 Nghĩa trang liệt sĩ được xây, sửa, nâng cấp mộ, với số tiền 10,9 tỷ đồng; 03 Đài tưởng niệm liệt sỹ được xây, sửa, nâng cấp với số tiền 1,6 tỷ đồng; 19 Nhà bia ghi tên liệt sỹ được xây, sửa, nâng cấp, với số tiền gần 6,9 tỷ đồng.
Cùng với đó, Sở Lao động - TBXH đã lập thủ tục di chuyển 23 hài cốt liệt sĩ về nguyên quán; Điều chỉnh thông tin trên bia mộ liệt sĩ 37 trường hợp; thực hiện đầy đủ các chế độ thăm viếng cho thân nhân liệt sĩ.
Thắp nến tri ân các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Quy Nhơn
Để công tác mộ, nghĩa trang liệt sĩ được thực hiện đúng theo quy định, đảm bảo tính tôn nghiêm, thành kính, tỉnh Bình Định đề nghị Bộ Lao động- TBXH tham mưu, trình Chính phủ nâng mức hỗ trợ tối đa không quá 10 tỷ đồng/công trình xây dựng mới và 05 tỷ đồng/công trình cải tạo nâng cấp thuộc cấp tỉnh; 05 tỷ đồng/công trình xây dựng mới và 02 tỷ đồng/công trình cải tạo nâng cấp thuộc cấp huyện; 01 tỷ đồng/công trình xây dựng mới và 0,5 tỷ đồng/công trình cải tạo nâng cấp thuộc cấp xã và kinh phí để nâng cấp một mộ liệt sĩ là 4 triệu đồng thì mới đảm bảo kinh phí thực hiện được trong thực tế. Mặt khác, theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC quy định hỗ trợ kinh phí chi cho các địa phương trong việc xây dựng đài tưởng niệm liệt sĩ, đền thờ liệt sĩ, nhà bia ghi tên liệt sĩ nhưng không quy định chi hỗ trợ xây dựng tường rào, cổng ngõ, nhà quản trang. Do vậy, tỉnh cũng đề nghị Bộ Lao động- TBXH xem xét bổ sung hạn mục công trình này.
Đối với mộ liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ khi hư hỏng, xuống cấp thì được ngân sách Nhà nước hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hằng năm. Tuy nhiên, đối với mộ liệt sĩ do gia đình quản lý, mà trước đây đã được hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhưng đến nay do hư hỏng, xuống cấp thì không có quy định hỗ trợ kinh phí nâng cấp, đề nghị Bộ xem xét hỗ trợ kinh phí để gia đình có điều kiện sửa chữa mộ liệt sỹ. Mộ liệt sĩ sau khi thống nhất đính chính thông tin trên bia mộ, khi di chuyển hài cốt hoặc khi lấy mẫu giám định ADN phải được sửa chữa lại vỏ mộ, tuy nhiên Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC không quy định kinh phí hỗ trợ cho việc sửa chữa này. Đề nghị sớm có hướng dẫn cụ thể để địa phương tổ chức thực hiện. Đối với những trường hợp mộ liệt sĩ được an táng tại nguyên quán của liệt sỹ, thân nhân chủ yếu của liệt sĩ hiện đang làm ăn, sinh sống và có hộ khẩu ở một tỉnh, thành phố khác về nguyên quán thăm viếng mộ liệt sĩ trước đây không thực hiện việc hỗ trợ kinh phí thăm viếng đã gây bức xúc và không nhận được sự đồng thuận của các gia đình liệt sỹ. Trong khi đó, thân nhân liệt sĩ được di chuyển hài cốt theo nguyện vọng và được hỗ trợ kinh phí. Đề nghị Bộ xem xét quy định việc hỗ trợ thăm viếng đối với những trường hợp trên.
Bên cạnh đó, kinh phí hỗ trợ để cất bốc và di chuyển một bộ hài cốt liệt sĩ về nguyên quán (2.000.000 đồng) theo quy định tại Thông tư số 13/2014/TT-BLĐTBXH ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động- TBXH là quá thấp, trong khi đời sống của các gia đình liệt sĩ còn nhiều khó khăn. Đề nghị quy định mức hỗ trợ theo khoảng cách (km) để tính tiền thuê xe cho phù hợp. Để quản lý, khai thác hiệu quả, an toàn hơn hồ sơ người có công và đáp ứng kịp thời công tác tổng hợp, thống kê số liệu, đề nghị Bộ Lao động- TBXH tiếp tục hỗ trợ kinh phí để tỉnh Bình Định triển khai thực hiện Đề án chuẩn hóa, số hóa dữ liệu hồ sơ người có công. Đồng thời đề nghị Bộ Lao động- TBXH phối hợp Bộ Nội vụ ban hành văn bản quy định định mức quản lý hồ sơ/01 chỉ tiêu biên chế để các tỉnh, thành phố có cơ sở bố trí biên chế thực hiện công tác ưu đãi người có công, đảm bảo đạt kết quả tốt, kịp thời. Bố trí định mức biên chế đối với cán bộ làm công tác thương binh xã hội ở cấp xã, phường, thị trấn.
Hồng Phượng